ΣΓΥ: Οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συζήτησαν για την προσαρμογή της χώρας τους στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ έναντι της πανδημίας του COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της αποκλιμάκωσης των μέτρων περιορισμού και της οικονομικής ανάκαμψης, πραγματοποίησαν σήμερα οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων – ΣΓΥ).

Οι Υπουργοί κλήθηκαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τον τρόπο σταδιακής άρσης των περιορισμών που σχετίζονται με τον COVID-19 και την επανεκκίνηση της οικονομίας και των κοινωνικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα υγείας. Περιέγραψαν τα εθνικά τους μέτρα και χρονοδιαγράμματα, τονίζοντας τη σημασία της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τη διασφάλιση μιας αναλογικής και αμερόληπτης προσέγγισης κατά την άρση των περιορισμών και το άνοιγμα των συνόρων.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει με μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκλιμάκωση των μέτρων περιορισμού. Πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της επανέναρξης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και της προστασίας της υγείας των πολιτών μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε από κοινού τις προϋποθέσεις για μια ταχεία έξοδο από την κρίση και την οικονομική ανάκαμψη όλων των κρατών μελών”, σημείωσε η Αndreja Metelko-Zgombić, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας

Οι Υπουργοί εξέφρασαν επίσης τις απόψεις τους σχετικά με την ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της ΕΕ. Περιέγραψαν τις προσδοκίες τους σχετικά με προσαρμογές στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να ληφθούν υπόψη οι νέες πραγματικότητες και το επικείμενο ταμείο ανάκαμψης. Στη συζήτηση αναφέρθηκαν ορισμένοι βασικοί τομείς δράσης, όπως η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισότιμους όρους ανταγωνισμού, υποστήριξη της συνοχής και σύγκλισης, πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Αρκετοί Υπουργοί επεσήμαναν ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα ήταν χρήσιμη για τη συζήτηση με τους πολίτες της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση COVID-19. Η Προεδρία τόνισε ότι στόχος της είναι η εξεύρεση συμφωνίας σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για τη διάσκεψη το συντομότερο δυνατό και η επίτευξη συμφωνίας με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τέλος η Κομισιόν ενημέρωσε τους Υπουργούς για την πορεία της προετοιμασίας της πρώτης ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου στην ΕΕ, η οποία είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Υπογράμμισε ότι η έκθεση παραμένει προτεραιότητα για την Κομισιόν και ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται σε καλό δρόμο παρά τις δύσκολες συνθήκες. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,