Συμβούλιο ΕΕ: Περιορίζει τις συνεδριάσεις των Υπουργών

Το Συμβούλιο της ΕΕ περιορίζει τις συνεδριάσεις των Υπουργών στις απολύτως απαραίτητες ως τις 31 Μαρτίου, ως μέτρο για  την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Συνεδριάζουν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, που ασκούν την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου, αποφάσισαν σχετικά με τις εργασίες στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων από την Ένωση πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δράση της Ένωσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και να μετριαστούν τα αποτελέσματά του, καθώς και να αντιμετωπιστούν άλλες ουσιαστικές προκλήσεις για την Ένωση, ταυτόχρονα, το έργο των θεσμικών οργάνων πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ληφθεί υπόψη η τρέχουσα κατάσταση και να διασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού.

Όσον αφορά το Συμβούλιο, αυτό σημαίνει ότι οι ουσιαστικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα διατηρηθούν, οι μη ουσιαστικές ή μη επείγουσες συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα ακυρωθούν ή θα αναβληθούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πραγματοποιηθούν τηλεδιασκέψεις. ενδεχομένως, οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται με γραπτή διαδικασία. Όταν πραγματοποιούνται συναντήσεις, θα ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες θα είναι ασφαλείς.

Για την περίοδο μέχρι τις 31 Μαρτίου, θα διατηρηθούν οι ακόλουθες ουσιαστικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου:

– 13 Μαρτίου: Δικαιοσύνη και Εσωτερικές υποθέσεις
– 17 Μαρτίου: Συμβούλιο οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων ECOFIN
– 23 Μαρτίου: Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (σε συμφωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορρέλ
– 24 Μαρτίου: Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων
– 26-27 Μαρτίου: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρωθυπουργός της Κροατίας θα συνεχίσουν να διαβουλεύονται σε συνεχή βάση.

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email