Οι επαφές του Υπ. Δικαιοσύνης στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Διαβάστε τη γραπτή δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Γιώργου Σαββίδη για τις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

“Συμμετείχα σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Η συζήτησή μας εστιάστηκε στο μέλλον της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ και, ως Υπουργοί, κληθήκαμε να δώσουμε καθοδήγηση για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας κατά τον επόμενο νομοθετικό κύκλο (2019-2024). Ειδικότερα, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών, τη διαχείριση και ανάλυση των πληροφοριών και τις μεθόδους διασυνοριακής συνεργασίας, με στόχο να καταλήξουμε σε μια κοινή, ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των απειλών.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι η αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου είναι ιδιαίτερα σημαντική για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος. Θέση μας είναι ότι οι εν λόγω Αρχές πρέπει να εμπλέκονται από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε τεχνολογικές λύσεις να είναι αποδοτικότερες. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό ρόλο δύναται να διαδραματίσει το εργαστήριο καινοτομίας στην Ευρωπόλ και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος προϋπολογισμός για τον Οργανισμό, αλλά και η εφαρμογή των σχετικών Συμπερασμάτων, σε σχέση με τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω, μας απασχόλησε και το θέμα της συλλογής ποιοτικών δεδομένων, μέσα από τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και, ως Κύπρος, έχουμε ξεκινήσει διαδικασία αξιολογήσεων Σένγκεν και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να ζητήσουμε τη στήριξη του Συμβουλίου για παραχώρηση προσωρινής πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

Κατά τις συζητήσεις, τέθηκε και το θέμα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, υπό το φως και των πρόσφατων περιστατικών στο Λονδίνο και στη Χάγη. Ιδιαίτερη έμφαση κατά τις συζητήσεις, δόθηκε στην ανάγκη στήριξης και εκπαίδευσης των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Το απόγευμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Φιλανδική Προεδρία μας ενημέρωσαν για το θέμα της προώθησης της εφαρμογής του Κανονισμού για τη διαλειτουργικότητα, που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019. Η διαλειτουργικότητα θα αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις διωκτικές Αρχές, αφού θα επιτρέψει την ενιαία αναζήτηση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων και βάσεων δεδομένων των κρατών μελών, για σκοπούς αποτελεσματικότερης καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων για την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών αποτελεί προτεραιότητα για την Κύπρο και, ως Κυβέρνηση, έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία πολυθεματικής ομάδας έτσι ώστε να υλοποιηθεί το μεγάλο αυτό έργο εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Είχα, επίσης, την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Έλληνα ομόλογό μου κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και άλλους συναδέλφους για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι εργασίες του Συμβουλίου ολοκληρώνονται αύριο, με την έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και τα εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης. Το Συμβούλιο θα επιδιώξει, επίσης, να εγκρίνει συμπεράσματα για το μέλλον της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.”

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,