Συμπεράσματα για τη θέση της ΕΕ στο φόρουμ του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενέκρινε το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ στα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ευκαιρία της 75ης επετείου από την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ για τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες – η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να υποστηρίξει ενεργά, να υπερασπιστεί και να προωθήσει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προτεραιότητα της εξωτερικής του δράσης το 2020.

Ειδικότερα, η ΕΕ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και κάθε άλλου σχετικού φόρουμ, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις καταχρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα συμπεράσματα επισημαίνουν επίσης ότι η ΕΕ θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη σύνδεση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, καθώς και στις συνέπειες των ψηφιακών τεχνολογιών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης τις θεματικές προτεραιότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντίθεσης στη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια, την προώθηση της λογοδοσίας, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την απαγόρευση των διακρίσεων, τα δικαιώματα των παιδιών και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,