Συμμετοχή Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Φύλο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο»

Η Ερευνητική Ομάδα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για ζητήματα Φύλου και Δικαίου (Gender and Law Research Team/UNIC-GLaRT), εκπροσωπούμενη από τον Δρ. Κωνσταντίνο Ρόκα, Λέκτορα του Τμήματος Νομικής, συμμετείχε ως εταίρος, στην εναρκτήρια εκδήλωση του ερευνητικού προγράμματος «Φύλο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο» (Gender and Private International Law/GaP) στο Αμβούργο.

Το εν λόγω πρόγραμμα εκπονείται από το Ινστιτούτο Max Planck για το Συγκριτικό και το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht), με στόχο τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού πεδίου διεπαφών μεταξύ των σπουδών φύλου, των φεμινιστικών προσεγγίσεων στο δίκαιο και των κλασικών δογμάτων και τεχνικών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, με σκοπό την ανάδειξη του έμφυλου παράγοντα στη λειτουργία του δικαίου συγκρούσεως νόμων και τη μελέτη του τρόπου με τον οποίον ο παράγοντας φύλο επηρεάζει την κατανομή ισχύος και πλεονεκτημάτων που αποκρυσταλλώνουν οι μηχανισμοί του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Την Ερευνητική Ομάδα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για ζητήματα Φύλου και Δικαίου συναποτελούν ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθ. Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης (Συντονιστής Ομάδας & Ερευνητικός Υπεύθυνος), η Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής και Αναπληρώτρια Καθ. Χριστίνα Ιωάννου (Εμπειρογνώμων Ζητημάτων Δικαίου και Φύλου & Ακαδημαϊκή Συντονίστρια), η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής Άννα Πλεύρη (Εμπειρογνώμων Δικαιωμάτων Γυναικών & Συγκριτικής Μελέτης του Ιδιωτικού Δικαίου), ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής Νικόλαος Κουμουτζής (Εμπειρογνώμων Διεθνούς, Συγκριτικού & Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου), ο Λέκτορας του Τμήματος Νομικής Κωνσταντίνος Ρόκας (Εμπειρογνώμων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) και ο Ερευνητικός Συνεργάτης της Σχολής, υποψ. Δρ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ Δημήτριος Κούρτης (Ερευνητής Θεμάτων Διεθνούς Δικαίου).

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και η Ερευνητική της Ομάδα για ζητήματα Φύλου και Δικαίου, θα συνεχίσουν να εμπλέκονται ενεργά και στις μετέπειτα δράσεις του προγράμματος που περιλαμβάνουν ομάδες εργασίας, αλλά και ένα διεθνές θεματικό σεμινάριο την ερχόμενη Άνοιξη.

Πηγή: Nέα και εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email