Συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ υπό την Πορτογαλική Προεδρία

Οι Υπουργοί αρμόδιοι για τα θέματα Ασφάλειας και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ πραγματοποίησαν, σήμερα, την πρώτη επί Πορτογαλικής Προεδρίας άτυπη τηλε-συνάντησή τους. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το μέλλον του χώρου Σένγκεν και η μεταρρύθμιση που απαιτείται να γίνει, ώστε ο ενιαίος εσωτερικός χώρος, χωρίς σύνορα, να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες προκλήσεις. Ειδικότερα εξετάστηκαν τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η εμφάνιση της νόσου COVID-19 σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών προς την ΕΕ και το ζήτημα της επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ως έσχατη λύση περιορισμένης διάρκειας για στοχευμένη διαχείριση συγκεκριμένων σοβαρών απειλών, με ταυτόχρονη εφαρμογή εναλλακτικών αντισταθμιστικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τους οκτώ πυλώνες που περιλαμβάνει η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Europol, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που δημιουργούν η έντονη παγκοσμιοποίηση και ψηφιοποίηση του εγκλήματος που παρατηρείται και να αναλαμβάνει πιο αποτελεσματική δράση έναντι στο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αύριο σε σύνθεση Υπουργών Δικαιοσύνης, κατά την οποία θα εξεταστούν οι συνέπειες που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών από την παραγωγή και διάθεση μη ασφαλών και εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων (ψευδεπίγραφα φάρμακα), καθώς επίσης και τρόποι αντιμετώπισης του εν λόγω φαινομένου. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν επίσης επί της αποτελεσματικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης από τα κράτη-μέλη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,