Συμμετοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη σε τηλεδιάσκεψη, με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης της ΕΕ

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Έμιλυ Γιολίτη συμμετείχε σε άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο της Γερμανικής προεδρίας.

Επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης ήταν οι εξελίξεις σχετικά με το Κράτος Δικαίου στον τομέα της Δικαιοσύνης, η σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της Δικαιοσύνης.

Σε σχέση με το Κράτος Δικαίου, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις επί της πρώτης έκθεσης για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δόθηκε έμφαση σε βέλτιστες πρακτικές του Κράτους Δικαίου, που σχετίζονται με τη Δικαιοσύνη ιδίως σε ότι αφορά τη δικαστική ανεξαρτησία και την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος.  Συζητήθηκε, επίσης, το ενδεχόμενο συμμετοχής των δικαστών στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και το Kράτος Δικαίου.

Για το θέμα της σύστασης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι Υπουργοί συζήτησαν την έκθεση προόδου που ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εργασίες που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά στην πρόοδο στις εργασίες που αφορούν τα κράτη μέλη, δηλαδή την υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, το διορισμό Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EDPs) και στην προετοιμασία σε επίπεδο του ΕΡΡΟ όπως η υιοθέτηση αποφάσεων του κολλεγίου για διορισμό Αναπληρωτή Ευρωπαίου Εισαγγελέα, την πλήρωση θέσεων εργασίας, την πρόοδο στα θέματα προϋπολογισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων και το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης υποθέσεων.

Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της Δικαιοσύνης, οι Υπουργοί εξέτασαν τη συμβολή του τομέα της Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης ως εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της υιοθέτησης εργαλείων ψηφιοποίησης στη διασυνοριακή συνεργασία, ειδικά σε σχέση με εργαλεία όπως η ηλεκτρονική μαρτυρία (e-evidence).

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,