Συμφωνία γερμανικής προεδρίας, Ουγγαρίας – Πολωνίας για τον μηχανισμό του κράτους δικαίου, ΠΔΠ και Ταμείου Ανάκαμψης

Συμφωνία επετεύχθη, σύμφωνα με κοινοτική πηγή, μεταξύ των διαπραγματευτών της γερμανικής προεδρίας και των δύο κρατών που διαφωνούσαν, δηλαδή της  Ουγγαρίας και της Πολωνίας, για τον μηχανισμό σύνδεσης της παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων του κράτους δικαίου, με τις εκταμιεύσεις από τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ΠΔΠ 2021 – 27 και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η συμφωνία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως. Οι λεπτομέρειες του συμβιβασμού που επετεύχθη δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, αλλά η πηγή που ενημέρωσε τον Τύπο επεσήμανε ότι ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις των 25 υπολοίπων κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,