Στο τραπέζι κοινοί κανόνες δεοντολογίας για όλους τους θεσμούς και όργανα της ΕΕ

Θέσπιση κοινών προτύπων δεοντολογίας για όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προτείνει η Κομισιόν μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλους θεσμούς ανακοινώθηκε την Πέμπτη. Οι προτάσεις αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρία των θεσμικών και συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ στις αρχές Ιουλίου, οπότε θα ξεκινήσουν και οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Οι προτάσεις έρχονται στη σκιά του σκανδάλου Qatargate που επικεντρώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας όμως τη συζήτηση για τη σωστή δεοντολογία σε  όλους τους θεσμούς.

Η πρόταση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αφορά τη θέσπιση κοινών προτύπων δεοντολογικής συμπεριφοράς, καθώς και τη δημιουργία φορέα δεοντολογίας ως επίσημου μηχανισμού συντονισμού και ανταλλαγής απόψεων, με στόχο όλοι οι πολιτικοί σε επίπεδο ΕΕ να υπόκεινται σε κοινά, σαφή, διαφανή και κατανοητά πρότυπα.

Ωστόσο ο φορέας δεοντολογίας δεν θα προχωρεί σε έρευνες ή παρεμβάσεις, κάτι που παραμένει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας  (EPPO) και των εθνικών δικαστικών και αστυνομικών αρχών (για ποινικές υποθέσεις που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για παρατυπίες και παραβάσεις επαγγελματικών καθηκόντων, και του Διαμεσολαβητή για περιπτώσεις κακοδιοίκησης.

«Η δημοκρατία μπορεί να ευδοκιμήσει μόνον εάν οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς τους», ανέφερε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα αξιών και Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα.

«Οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη δεν διακρίνουν αν ένα σκάνδαλο προέρχεται από το ένα ή το άλλο θεσμικό όργανο. Ως εκ τούτου, εάν θέλουμε να παραμείνουμε αξιόπιστοι στα μάτια τους, πρέπει όλοι να υπόκεινται σε κοινά πρότυπα δεοντολογίας», πρόσθεσε.

Τα πρότυπα τα οποία θα καθορίσει ο φορέας δεοντολογίας θα αφορούν: την αποδοχή δώρων, τιμητικών διακρίσεων, φιλοξενίας και ταξιδιών που προσφέρονται από τρίτους, τη θέσπιση μέτρων αιρεσιμότητας και διαφάνειας, ιδίως για συναντήσεις με εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων (κάτι που ήδη υπάρχει για Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο μέσω και του Μητρώου Διαφάνειας), τη δήλωση συμφερόντων και περιουσιακών στοιχείων καθώς και των δευτερευόντων ή εξωτερικών δραστηριοτήτων των αξιωματούχων και τη θέσπιση προϋποθέσεων και απαιτήσεων διαφάνειας όσον αφορά τις δραστηριότητες πρώην μελών μετά τη λήξη της θητείας τους.

Επίσης στην πρόταση περιλαμβάνονται ο τρόπος εφαρμογής του κοινού πλαισίου, της παρακολούθησης της συμμόρφωσης και των πιθανών κυρώσεων, καθώς και πρόνοιες διαφάνειας για τον τρόπο εφαρμογής της δεοντολογίας σε κάθε θεσμικό όργανο.

Μέχρι σήμερα, σημειώνεται, οι όροι και οι αρχές δεοντολογίας ορίζονταν γενικά μέσω των Συνθηκών με το κάθε θεσμικό όργανο να έχει αναλυτικούς κώδικες κατά περίπτωση, κάτι που έχει αποτέλεσμα οι κανόνες να είναι πολύπλοκοι και διάσπαρτοι.

Ο φορέας για θέματα δεοντολογίας που θα δημιουργηθεί βάσει της πρότασης της Κομισιόν θα αναλάβει την ανάπτυξη κοινών ελάχιστων προτύπων, με τους θεσμούς να είναι ελεύθεροι να εφαρμόσουν αυστηρότερους εσωτερικούς κανόνες. Θα αποτελεί επίσης τον φορέα ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των θεσμών, και προώθησης μιας κοινής νοοτροπίας για θέματα δεοντολογίας.

Η πρόταση μεταφέρεται από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Δικαστήριο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ενώ κατόπιν αιτήματος η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλοι οργανισμοί μπορούν επίσης να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που επιτεύχθηκε.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,