Στο ακροατήριο του ΓΔΕΕ έφτασαν δύο υποθέσεις που σχετίζονται με τη χρήση του όρου ‘Χαλλούμι’ από τρίτους

Στο ακροατήριο του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (ΓΔΕΕ) έφτασαν χθες δύο υποθέσεις που σχετίζονται με χρήση παραγώγων του όρου “Χαλλούμι”, από μια ελληνική και μια σουηδική εταιρεία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις καταγγελίες του “Ιδρύματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου Χαλλούμι” κατά δύο αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Οι υποθέσεις τελούν υπό διάσκεψη και οι αποφάσεις θα εκδοθούν αργότερα.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη υπόθεση, σύμφωνα με το ιστορικό που παραθέτει το ΓΔΕΕ, τον Φεβρουάριο του 2017, το Ίδρυμα άσκησε ανακοπή κατά της καταχώρισης ως σήματος της ΕΕ του λεκτικού σημείου GRILLOUMI, που ζητήθηκε τον Οκτώβριο του 2016 από την Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) για υπηρεσίες εστίασης. Τον Μάιο του 2018, το EUIPO απέρριψε την εν λόγω ανακοπή. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, κατά της τελευταίας απόφασης το Ίδρυμα άσκησε προσφυγή η οποία απορρίφθηκε με την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO στις 29 Μαΐου 2019 (υπόθεση R 1355/2018-4), με την αιτιολογία ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από το τα εν λόγω σήματα δεν είναι παρόμοια και ότι το προγενέστερο σήμα δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα.

Το Ίδρυμα ζητεί ενώπιον του ΓΔΕΕ να ακυρωθεί η απόφαση της 29ης Μαΐου 2019 του EUIPO, επικαλούμενο παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση, το Σεπτέμβριο του 2013, η Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ελλάδα) ζήτησε ενώπιον του EUIPO την καταχώριση ως σήμα της ΕΕ του εικονιστικού σήματος Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 για διάφορα προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, αυγά, κρέατα, τυρί και χαλλούμι.

Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, στηριζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI. Στις 29 Αυγούστου 2017, το αίτημά του απορρίφθηκε και, ως εκ τούτου, δεν κηρύχθηκε η ακυρότητα του επίδικου σήματος. Το Ίδρυμα ζήτησε την ακύρωση της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, το EUIPO με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών στις 15 Φεβρουαρίου 2019 απέρριψε την προσφυγή του Ιδρύματος (υπόθεση R 2295/2017-4), διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με το προγενέστερο σήμα το οποίο έχει ασθενή διακριτικό χαρακτήρα.

Το Ίδρυμα ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητεί την ακύρωση της απόφασης του EUIPO της 15ης Φεβρουαρίου 2019, επικαλούμενο παράβαση του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα για το Χαλλούμι είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος της ΕΕ “HALLOUMI”, το οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά τον Ιούλιο του 2000. Το συλλογικό σήμα είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου του σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Το Ίδρυμα για το Χαλλούμι είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος της ΕΕ “HALLOUMI”, το οποίο έχει καταχωρισθεί για τυριά τον Ιούλιο του 2000. Το συλλογικό σήμα είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου του σήματος οργάνωσης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων, αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,