Ενώπιον της Βουλής ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός λόγω κορωνοϊού – Δείτε αναλυτικά όλα τα νομοσχέδια

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €302 εκ. κατέθεσε στη Βουλή η Κυβέρνηση με τη δέσμη των νομοσχεδίων για αντιμετώπιση και ανάσχεση της πανδημίας από τον κορωνοϊό, που με βάση τα σημερινά δεδομένα θα επιφέρει επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου 1,3%  του ΑΕΠ.

Με βάση το νόμο για τη Δημοσιονομική Ευθύνη και το Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να καταθέσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό πριν την 15η Ιουνίου όταν ισχύουν ειδικές περιστάσεις όπως ασυνήθιστο γεγονός που εκφεύγει του ελέγχου της Δημοκρατίας και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση της γενικής Κυβέρνησης ή σε περιόδους σοβαρής οικονομικής ύφεσης. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός αφορά δαπάνες του Προγράμματος Στήριξης, δηλαδή για στήριξη των ευάλωτων ομάδων, των επιχειρήσεων, των αυτοεργοδοτούμενων και γενικότερα της οικονομίας.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει €40 εκ. για τη Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της λειτουργίας σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, βρεφοκομικών και παιδοκομικών σταθμών. Η άδεια μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο και δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν οι αργίες. Η άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, και αφού η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια.

Ποσό €110 εκ.  για το σχέδιο αναστολής εργασιών το οποίο θα εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους και σε επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25%, με στόχο να αποφευχθούν οι απολύσεις εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση  βρίσκεται σε αναστολή εργασιών.

Ποσό €10 εκ. για το Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25%. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθού των εργαζομένων.

Στον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό προβλέπονται €16 εκ. για την καταβολή επιδόματος ασθενείας, κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε σειρά δικαιούχων εργαζομένων.

Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια €100 εκ. για καταπολέμηση της πανδημίας σε περίπτωση που χρειαστεί, τα οποία θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων, απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ενίσχυση σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή, ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Άλλα €15 εκ. προβλέπονται για το Επίδομα Παραμονής Φοιτητών στο Εξωτερικό ύψους €750 που αφορά στην κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό και δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.

Επίσης προβλέπονται €11 εκ. για την ανάκαμψη του τουρισμού για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες και Οργανωτές Ταξιδίων και δράσεις ενίσχυσης της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021.

Ενώπιον του νομοθετικού σώματος κατατέθηκαν άλλα τέσσερα νομοσχέδια:

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που ρυθμίζει την αναβολή της αύξησης της συνεισφοράς στο Γενικό Σύστημα Υγείας, διατηρώντας από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020 στους αρχικούς συντελεστές που ίσχυσαν από την 1η Μαρτίου 2019, την καταβολή συνεισφορών στο ΓΕΣΥ από μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότη και ως τρίτο μέρος. Το Υπουργείο Υγείας υπολογίζει επίπτωση ύψους €38 εκ. που ενδεχομένως, όπως αναφέρεται, να κληθεί να καταβάλει προς τον ΟΑΥ το κράτος. Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η διατήρηση των προηγούμενων συντελεστών των συνεισφορών κρίνεται αναγκαία, για ελάφρυνση της επιβάρυνσης όλων των οικονομικών φορέων που καταβάλλουν εισφορές και κατ’ επέκταση για ενίσχυση της ρευστότητάς τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού. Διευκρινίζεται ότι έγινε η σχετική διαβούλευση πριν την εξαγγελία του μέτρου με ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, σύνδεσμο ταξιδιωτικών πρακτόρων και πολιτικά κόμματα ενώ, προστίθεται πως με το εν λόγω μέτρο παρέχεται μεγαλύτερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά που δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν αυξημένες εισφορές.

Προς ψήφιση κατατέθηκε και το νομοσχέδιο για  μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών, από 1η Απριλίου 2020 μέχρι 31ή Μαΐου 2020 και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος μειώνεται από 9% στο 7% για περίοδο τρεισήμισι μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 15 Ιουλίου 2020. Στο ερωτηματολόγιο αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εφαρμογή τους προς ψήφιση νόμου θα επιφέρει μείωση των δημοσίων εσόδων κατά €70 εκ.

Ενώπιον της Βουλής βρίσκεται και νομοσχέδιο με το οποία αναστέλλεται μεσοπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου η υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα αναστέλλεται η επιβολή της επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου και τόκου και των ποινικών μέτρων που προβλέπονται για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 31ή Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 2020, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική δήλωσή του για τις περιόδους αυτές και καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της καθορισμένης φορολογικής περιόδου δεν έχουν υπερβεί το €1 εκ.Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι να παράσχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις κατά την περίοδο που αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων  των οποίων ο κύκλος εργασιών του τελευταίους 12 μήνες δεν έχει υπερβεί το €1.000.000, κατά τη χρονική περίοδο που αντιμετωπίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών

Κατατέθηκε τέλος νομοσχέδιο που παρέχει στην Υπουργό Εργασίας  προσωρινές εξουσίες από τις 16 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 16 Μαΐου 2020 να αποφασίζει για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια και το ανεργιακό επίδομα και επί διαδικαστικών θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και άλλων νόμων προς απλοποίηση διαδικασιών.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email