Στη Βουλή το νομοσχέδιο για μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και προβλέπει τη μείωση της έκτακτης εισφοράς στην άμυνα επί των εισπρακτέων τόκων από το 30% στο 17%.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας νομού, έτσι ώστε να μειωθεί σε ποσοστό ύψους 17% αντί σε ποσοστό ύψους 30% που ισχύει σήμερα, η έκτακτη εισφορά για την άμυνα που παρακρατείται επί των τόκων εισπρακτέων που λαμβάνουν ή πιστώνονται οι καταθέτες.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η κύρια πηγή επιβολής είναι οι τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις νομικών και φυσικών προσώπων. Σε περιπτώσεις όπου τα εισοδήματά τους ξεπερνούν τις €12.000, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρακρατούν την εισφορά σε ποσοστό 30% στην πηγή και να την καταβάλουν στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας

Όπως σημειώνεται, «η ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου θα συμβάλει άμεσα στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, θα ενισχύσει τις επενδυτικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προς την αποταμίευση. Έμμεσα θα βοηθήσει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα».

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,