ΣτΕ Γαλλίας: Νόμιμα τα περιοριστικά μέτρα, απέρριψε αίτημα για δικαστική επιβολή πλήρους απαγόρευσης κυκλοφορίας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) με απόφαση του εκδόθηκε χθες στις 22.3.2020 απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβληθεί ενώπιον του στις 19.3.2020 από ομάδα ιατρών (Le syndicat Jeunes Médecins), οι οποίοι αιτούνταν όπως το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας διατάξει εν πρώτοις την πλήρη απαγόρευση μετακίνησης του πληθυσμού και κατά δεύτερον, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η σε βιομηχανική κλίμακα παραγωγή των τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού και  τη διενέργεια τέτοιων τεστ σε όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση που αφορά στη νομιμότητα των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται το τελευταίο διάστημα από τα πλείστα ευρωπαϊκά κράτη. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση σε όλα της τα σκέλη. Όσον αφορά το ζήτημα της επιβολής καθολικής απαγόρευσης μετακίνησης των πολιτών το Δικαστήριο  επεσήμανε ότι η λήψη τέτοιων μέτρων ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια των δημοσίων αρχών, αλλά το ίδιο διατηρεί την εξουσία σε περίπτωση που τίθεται υπό διακινδύνευση η ζωή των προσώπων, να διατάξει εντός 48 ωρών όλα τα αναγκαία μέτρα προς τερματισμό του κινδύνου αυτού αξιολογώντας όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές.

Απορρίπτοντας, όμως, το αίτημα έκρινε ότι ένας πλήρης περιορισμός θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού (θα δημιουργούνταν ζητήματα τροφοδοσίας υλικών που αφορούν στην υγεία και τη διατροφή και πρόσβασης στους χώρους εργασίας των προσώπων που εργάζονται στους τομείς αυτούς). Διέταξε όμως παράλληλα την κυβέρνηση, όπως εντός 48 ωρών από την έκδοση του διατάγματος προβεί, μεταξύ άλλων, σε επανεξέταση της εξαίρεσης από την υποχρέωση περιορισμού στις περιπτώσεις που η μετακίνηση αφορά σε λόγους υγείας και σύντομες μετακινήσεις πλησίον της οικίας και να αξιολογήσει τον κίνδυνο που μπορεί να ενέχει για τη δημόσια υγεία η διατήρηση της λειτουργίας ανοικτών αγορών.

Ως προς το αίτημα της ενίσχυσης της παραγωγής διαγνωστικών τεστ, έκρινε ότι η γαλλική κυβέρνηση είχε μέχρι το δεδομένο χρονικό σημείο λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση και ότι η μη διεξαγωγή τους σε όλο το προσωπικό υγείας, οφειλόταν στην ανεπάρκεια της διαθεσιμότητας τους.

Διαβάστε την απόφαση εδώ:  N° 439674,Syndicat Jeunes Médecins, 22.3.2020

Διαθέσιμη σε ελληνική μετάφραση η περίληψη της απόφασης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,