Συρρίκνωση οικονομίας από 5% μέχρι 9,7% για το 2020 αναμένει το ΥΠΟΙΚ με ανεργία στο 9% και έλλειμμα στο 4%

Συρρίκνωση της οικονομίας από 5% μέχρι 9,7% αναμένει για το 2020 το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο παράλληλα εκτιμά ότι το ποσοστό της ανεργίας θα ανέλθει στο 9%, σε σύγκριση με 7,1% το 2019.

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε ενημερωτικό δελτίο προς επενδυτές, ενόψει της εξόδους στις αγορές της Κυπριακής Δημοκρατίας με την έκδοση 7ετούς και 30ετούς ομολόγου,  αναμένει για το 2020 έλλειμμα περίπου της τάξης του 4% του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου που θα επιφέρει στην οικονομική δραστηριότητα η πανδημία του κορωνοϊού, όπως τονίζει, η οποία θα πλήξει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες, καθώς και από το προσωρινό δημοσιονομικό αντίκτυπο που θα έχουν τα μέτρα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Παράλληλα, το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ προχωρεί σε αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών της Δημοκρατίας για το 2020 κατά 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέροντας ότι λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας και της εξάπλωσης του COVID-19, που θέτουν το ερώτημα πόσο καιρό θα διαρκέσει η ασθένεια αυτή και ποια θα είναι η επίδρασή της στη διεθνή οικονομία καθώς και στις διεθνείς αγορές, η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να αναθεωρήσει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής της που καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και αναφερόταν σε μέγιστες χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2020 ύψους 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι προς το παρόν πολύ μεγάλη, δεν θα ήταν δυνατόν να δοθούν εκτιμήσεις για το έτος 2021 και σημειώνει πως αναμένει ότι η οικονομία θα ανακάμψει και «θα ακολουθήσει μια θετική πορεία ανάπτυξης», με θετικές εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο.

 «Η σημερινή κατάσταση συνεπάγεται σημαντική αβεβαιότητα και ότι ο εκτιμώμενος αντίκτυπος του COVID-19 θα αποτελέσει αντικείμενο επαναξιολόγησης και προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου», αναφέρει προς τους επενδυτές το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ, το οποίο σημειώνει πως δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι ο αντίκτυπος του COVID-19 θα είναι όπως περιγράφεται παραπάνω και τονίζει ότι «ο αρνητικός αντίκτυπος μπορεί να υπερβεί τις τρέχουσες εκτιμήσεις».

«Δεδομένου του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας σχετικά με τον ποσοτικό προσδιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία εξέλιξη των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σήμερα πολύ δύσκολο για κάθε χώρα να παράσχει ακριβείς και λεπτομερείς μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις», υπογραμμίζει.

Επιπλέον, το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως στο πλαίσιο των προβλέψεων που θα παρουσιαστούν στο επικείμενο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2023, «το Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται επί του παρόντος σε ένα σενάριο όπου ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και στη συνέχεια η οικονομία να ανακάμψει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους».

«Αυτή η ανάκαμψη αναμένεται λόγω της διατήρησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (όπως η απασχόληση, οι επιχειρήσεις) μέσω της δέσμης μέτρων που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα», τονίζει.

Επίσης, το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για το σκοπό αυτού του σεναρίου, περιλαμβανομένου του αντίκτυπου των μέτρων που περιγράφονται λεπτομερώς στο πακέτο στήριξης της οικονομίας και τα οποία στοχεύουν στους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι απώλειες στις θέσεις εργασίας θα περιοριστούν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Στο σημείο αυτό, το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ τονίζει προς τους επενδυτές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει την τρέχουσα κρίση «από μια πολύ ισχυρή θέση» και «από άνετη δημοσιονομική θέση».

Η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια κοντά στην δυνητική της παραγωγή, με βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα για να μετριάσει την τρέχουσα κρίση, υπογραμμίζει.

Τέλος, το ΓΔΔΧ του ΥΠΟΙΚ διαβεβαιώνει τους επενδυτές ότι κύριος στόχος πολιτικής της κυβέρνησης παραμένει η διαφύλαξη της μακροοικονομικής σταθερότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας και να διατηρηθεί μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ «σε ένα ικανοποιητικό ρυθμό».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: