Σύνταξη του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της σύνταξης του νομοσχεδίου για την αναγνώριση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης του καλλιτέχνη, υλοποιώντας τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου  ημερομηνίας 14.9.2022 (Αρ. Απόφασης 93.640), ως συνέχεια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6.4.2021 (Αρ. Απόφασης 91.082), για τη σύνταξη αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τα θέματα του καθεστώτος του καλλιτέχνη-δημιουργού. Το νομοσχέδιο συντάχθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «ο περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024».

Θεσμοθετώντας το καθεστώς του καλλιτέχνη, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών και στο Μητρώο Συνδέσμων Καλλιτεχνών. Επιδιώκει λοιπόν, την καταγραφή όλων των καλλιτεχνών καθώς και των συνδέσμων καλλιτεχνών που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται  στο νόμο, για την λήψη αποφάσεων, την άσκηση πολιτικής, την παροχή ειδικής χορηγίας («καλλιτεχνικής χορηγίας») προς τους καλλιτέχνες που πληρούν τα κριτήρια, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση από την αρμόδια αρχή.

Στo πλαίσιo  της ετοιμασίας του νομοσχέδιου για τη στήριξη των καλλιτεχνών, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας διεξήγαγε μελέτη, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου, με θέμα τη στήριξη που παρέχεται από αριθμό κρατών (κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτες χώρες) στους καλλιτέχνες, εστιάζοντας στη στήριξη των καλλιτεχνών, μέσω του τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση το  νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Δημιουργίας Μητρώου Καλλιτεχνών και Θέσπισης Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2024»  στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δημόσια διαβούλευση, από τις 15 Απριλίου μέχρι και τις 19 Μαΐου 2024, καλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις.

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού για την άψογη συνεργασία στο έργο αυτό καθώς και προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πολύτιμη συμβολή τους.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,