Συνεδρία του Φορέα Τρίτης Ηλικίας

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2022 συνεδρία του Φορέα Τρίτης Ηλικίας, της οποίας προήδρευσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Αναστασία Ανθούση. Στη συνεδρία, πέραν των μελών του Φορέα Τρίτης Ηλικίας, παρακάθισε μετά από σχετική πρόσκληση η Δρ. Όλγα Καλακούτα, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας.

Κατά τη συνεδρία ενημερώθηκε η κα Υπουργός για την πρόοδο εργασιών των Υποεπιτροπών του Φορέα και αναπτύχθηκαν θέματα που τέθηκαν στην 23η Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων στις 18 Μαρτίου 2022 καθώς και προτάσεις των Μελών του Φορέα για τα θέματα που χρήζουν χειρισμού.

Ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων που απασχολούνται με θέματα τρίτης ηλικίας. Ο Φορέας αναπτύσσει στρατηγική για την τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευρύτερης πολιτικής που αφορούν τους ηλικιωμένους και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,