Συμπεράσματα της Νομικής Υπηρεσίας από την ανάλυση για το 2023, των προσφυγών που καταχωρούνται εναντίον της Δημοκρατίας από αιτητές ασύλου και αλλοδαπούς

Μια εκ των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, μέσω του Υποτομέα Προσφυγών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, είναι η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση της Διοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης), ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων του Κράτους, σε προσφυγές εναντίον της Δημοκρατίας που καταχωρούνται από αλλοδαπούς και αιτητές ασύλου. Η συμβολή της Νομικής Υπηρεσίας είναι ουσιαστική για διαχείριση του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που καταχωρούνται εις βάρος της Δημοκρατίας στα Δικαστήρια από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στη Δημοκρατία.

Η «Ετήσια Στατιστική Ανάλυση του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και Προσφυγών Αλλοδαπών Διοικητικού Δικαστηρίου, για το 2023» δεικνύει τον όγκο εργασίας που επιτελείται από τη Νομική Υπηρεσία, με τα κυριότερα συμπεράσματα να συνοψίζονται ως ακολούθως:

1. Για το 2023, ο Υποτομέας χειρίστηκε συνολικά 10.001 νέες υποθέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Εφετείου, του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

2. Ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας καταχωρήθηκαν 8.377 νέες υποθέσεις που αφορούν σε αιτητές ασύλου και ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου παραλήφθηκαν 1.230 νέες προσφυγές που αφορούν σε αλλοδαπούς.

3. Το 2023 διεκπεραιώθηκαν 9.818 υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας από τις οποίες μόνο 45 υποθέσεις έχουν επιτύχει, δηλαδή το 0,46%.

4. Από το 2020 μέχρι το 2023 υπήρξε αύξηση 472% στις νέες καταχωρηθείσες προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Από το 2022 μέχρι το 2023 υπήρξε μείωση κατά 9% στις νέες καταχωρηθείσες προσφυγές.

5. Το 76,53% των προσφυγών που καταχωρήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας αφορούν σε αιτητές από ασφαλείς χώρες. Οι αιτητές από ασφαλείς χώρες μειώθηκαν κατά 8,14% σε σχέση με το 2022, ενώ οι αιτητές από μη ασφαλείς χώρες αυξήθηκαν κατά 7,09%.

6. Οι προσφυγές που αφορούν σε αλλοδαπούς ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ανέρχονται στο 65,25% του συνόλου των παραληφθεισών προσφυγών για το 2023.

7. Το 71% των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορούν σε αλλοδαπούς ήταν υπέρ της Δημοκρατίας, ενώ το 29% ήταν κατά της Δημοκρατίας.

Η Ανάλυση ετοιμάστηκε από την κα Γιάννα Χατζηχάννα, Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Υπεύθυνη του Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Για τις γραφικές αναλύσεις πατήστε ΕΔΩ.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,