Συμφωνία Υπουργείου Μεταφορών με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή Τεχνικής Βοήθειας για έργα Οδικής Ασφάλειας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα πλαίσια των δράσεων για ενίσχυση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, έχει προχωρήσει σε Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουν δημιουργήσει την Πλατφόρμα Ασφαλών Μεταφορών (Safer Transport Platform), για υποστήριξη της προετοιμασίας / προώθησης έργων και παροχή χρηματοδοτήσεων για υλοποίηση έργων οδικής ασφάλειας.

Βασική φιλοσοφία των προσφερομένων υπηρεσιών είναι να  υιοθετεί  την σύγχρονη αντιμετώπιση των ζητημάτων οδικής ασφάλειας, μέσα από την παροχή ενός “συγχωρητικού” οδικού περιβάλλοντος. Η έννοια του “συγχωρητικού” οδικού περιβάλλοντος, βασίζεται στην ευρύτερη στρατηγική μας προσέγγιση για ένα Ασφαλές Σύστημα (Safe System Approach), που θεωρεί ότι πάντα θα υπάρχουν ανθρώπινα λάθη στο οδικό περιβάλλον και θα καταβάλλεται προσπάθεια μέσα από το σχεδιασμό του δρόμου να αντιμετωπιστούν. Ο στόχος του Ασφαλούς Συστήματος είναι η μείωση στο μέτρο του δυνατού της σοβαρότητας της οδικής σύγκρουσης.

Η Συμφωνία της παροχής της Τεχνικής Βοήθειας έχει υπογραφεί στις 5 Μαΐου 2020 από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσο. Η Τεχνική Βοήθεια θα συντονίζεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Τα βασικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της Τεχνικής Βοήθειας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,