Σημαντικές αλλαγές στην υιοθεσία με το νέο ν/σ, λέει το Γρ. Επιτρόπου Νομοθεσίας

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται ότι θα επιφέρει στον θεσμό της υιοθεσίας παιδιών το νέο σχετικό νομοσχέδιο αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας, το οποίο ανέλαβε και την σύνταξη του νομοσχεδίου. Το εν λόγω νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Ευημερίας για την περαιτέρω προώθησή του, σημειώνεται.

Σκοπός του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 2024», είναι ο εκσυγχρονισμός και η ρύθμιση των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών εθνικών και διακρατικών υιοθεσιών, αναφέρει, «των οποίων κύριος στόχος είναι η διασφάλιση και εξυπηρέτηση της προστασίας και του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματά του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τη Σύμβαση της Χάγης».

Σημειώνεται ότι τo Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας (ΓΕΝ) ανέλαβε την σύνταξη νέου νομοσχεδίου με σκοπό την αναθεώρηση του περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22.7.2021.

Το εν λόγω νομοσχέδιο ολοκληρώθηκε από το ΓΕΝ και στάλθηκε στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Ευημερίας για την περαιτέρω προώθησή του, προστίθεται.

Στο όλο έργο της αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του Νόμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επίτροπος είχε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), για ανταλλαγή απόψεων για όλες τις πτυχές του νέου νομοσχέδιου, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές και άλλων χωρών για τα θέματα υιοθεσίας και διακρατικής υιοθεσίας.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στις αρχές διασφάλισης του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού σύμφωνα με τη Σύμβαση περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ότι η υιοθεσία αποτελεί μέτρο προστασίας και εξυπηρέτησης του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού και ότι η απόφαση για διακρατική υιοθεσία λαμβάνεται μόνο αφού εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες για εθνική υιοθεσία του παιδιού. Βασίζεται ακόμη στην αρχή ότι θα εισακούγεται η άποψη του παιδιού σύμφωνα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα που έρχεται να βελτιώσει και εκσυγχρονίσει το πλαίσιο του υφιστάμενου νόμου, συνδυάζοντας σε ένα κείμενο τη ρύθμιση της διαδικασίας εθνικών και διακρατικών υιοθεσιών, οι οποίες δεν ρυθμίζονταν στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο», αναφέρεται.  Αξίζει να σημειωθεί, προστίθεται, ότι αναμένεται ότι το νομοσχέδιο θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον θεσμό της υιοθεσίας παιδιών με τις αναθεωρημένες του πρόνοιες.

Το Γραφείο της Επίτροπου Νομοθεσίας παραθέτει κάποιες από τις βασικότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, την πρόνοια για την απαγόρευση της απευθείας τοποθέτησης παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας (ιδιωτική τοποθέτηση παιδιών) και ότι οι υιοθεσίες θα γίνονται μόνο μέσω των διαδικασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Μεταξύ άλλων, ποινικοποιούνται διάφορες συμπεριφορές όπως η αποδοχή ανταλλάγματος για την υιοθεσία παιδιού ή η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε αγγελίας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα που αναφέρει ή υπονοεί ότι γονέας ή άλλο πρόσωπο διαθέτει παιδί για σκοπούς υιοθεσίας ή ότι πρόσωπο επιθυμεί να υιοθετήσει συγκεκριμένο παιδί ή ότι είναι πρόθυμο να προβεί σε διευθετήσεις για την υιοθεσία συγκεκριμένου παιδιού.

Προστίθεται στο νομοθετικό πλαίσιο το διάταγμα απλής υιοθεσίας, το οποίο δημιουργεί μια νομική και μόνιμη σχέση γονέα παιδιού και ταυτόχρονα τερματίζει τη νομική σχέση μεταξύ του παιδιού και των γονέων του, παραχωρώντας του, όμως, δικαίωμα επικοινωνίας του υιοθετουμένου με τους βιολογικούς γονείς του και τη βιολογική του οικογένεια.

Θεσμοθετείται επίσης η Επιτροπή Συνταιριάσματος που αποτελείται από Λειτουργούς των ΥΚΕ και υποβάλλει εισηγήσεις στον Διευθυντή, ως προς την τοποθέτηση παιδιού υπό την άμεση φροντίδα επιμελητή με σκοπό την υιοθεσία και το συνταίριασμα τους με αυτούς.

Όπως αναφέρεται, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υιοθεσίας από μονήρες άτομο καθώς και η διαδικασία για υιοθεσία ενήλικου προσώπου, και δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υιοθεσιών που λαμβάνει απόφαση για την έγκριση, επανέγκριση ή απόρριψη της καταλληλότητας των αιτητών για σκοπούς υιοθεσίας.

Προβλέπεται ταυτόχρονα η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους επιμελητές και προβλέπεται η εξέταση των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού, οι υποχρεώσεις επιμελητών, οι ενέργειες σε περίπτωση μη συνεργασίας, οι ποινές και η μετακίνηση του παιδιού, ενώ υπάρχει πρόνοια ότι οι ΥΚΕ επιβλέπουν την προσαρμογή, το επίπεδο φροντίδας, προστασίας και ευημερίας του υιοθετούμενου παιδιού για περίοδο πέντε χρόνων, μετά την έκδοση διατάγματος υιοθεσίας ή μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

Υπάρχει επίσης ειδικό μέρος για τις διακρατικές υιοθεσίες, τις αρμοδιότητες της Κεντρικής Αρχής στις διακρατικές υιοθεσίες, τις υποχρεώσεις υποψηφίων υιοθετούντων για διακρατική υιοθεσία, την αυτόματη αναγνώριση διατάγματος υιοθεσίας, την επικύρωση διατάγματος υιοθεσίας, την εγγραφή παιδιού στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Τμήμα Μετανάστευσης καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών και την δημιουργία Μητρώου Διακρατικών Υιοθεσιών.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,