Σειρά νομοθετημάτων ενέκρινε την Παρασκευή η Ολομέλεια της Βουλής

Μια σειρά νόμων και κανονισμών υπερψηφίστηκαν την Παρασκευή από την Ολομέλεια της Βουλής.


Ομόφωνα ψηφίστηκε ο Περί Αρχείου Πληθυσμού (τροποποιητικός) νόμος του 2020 με βάση των οποίο εκσυγχρονίζονται κάποιες διατάξεις του για την χορήγηση δελτίου ταυτότητας και την έκδοση ή ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου. Υπέρ ψήφισαν 52 Βουλευτές.


Επίσης με 52 ψήφους υπέρ ψηφίστηκε ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία (Καταργητικός) Νόμος του 2020, με βάση τον οποίο καταργείται ο νόμος, αφού οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται σε αυτόν καλύπτονται πλήρως από τον Περί Διαχείρισης Κινδύνου στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 2019.


Παράλληλα ψηφίστηκε ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, ύστερα από πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, με 44 ψήφους υπέρ και μια αποχή. Στόχος να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις που αφορούν στη σύγκληση και διεξαγωγή τακτικών γενικών συνελεύσεων των τοπικών δικηγορικών συλλόγων και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να αυξηθεί ο απαιτούμενος αριθμός δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου κατέθεσε τροπολογία ώστε στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που αποτελείται από τον Γενικό Εισαγγελέα και αναπληρώνεται από τον βοηθό Γενικού Εισαγγελέα, να προστεθεί και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Η τροπολογία ψηφίστηκε με 44 ψήφους υπέρ και μια αποχή.


Επίσης εγκρίθηκαν οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών -Θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Αποθεμάτων Α ́ και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020, με 45 ψήφους υπέρ, 2 εναντίον και 1 αποχή.


Εγκρίθηκαν επίσης οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας -Θέση Επιθεωρητή Εργασίας 1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020, με 43 ψήφους υπέρ, 3 εναντίον και 2 αποχές.


Επίσης οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου – Θέσεις Προϊστάμενου Δημοσιονομικού Συμβουλίου και Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020, εγκρίθηκαν με 26 ψήφους υπερ, 17 εναντίον και 2 αποχές.


Τέλος οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020, εγκρίθηκαν με 41 υπέρ, 2 εναντίον και 2 αποχές. Εξηγώντας τους λόγους που ψήφισαν εναντίον οι βουλευτές της ΕΔΕΚ Κώστας Ευσταθίου και του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλώνας, αναφέρθηκαν σε υποβάθμιση της ελληνικής γλώσσας, αφού στη συγκεκριμένη θέση απαιτείται η ελληνική στον ίδιο βαθμό με μια ξένη.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,