Σε ψηφιακή τροχιά η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Σε πλήρη παραγωγική λειτουργία τέθηκε το πρωί της Πέμπτης 21 Δεκεμβρίου 2023 το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και φακέλων/εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, που αποσκοπεί στην αδιάλειπτη παρακολούθηση της προόδου του παραγόμενου έργου της Υπηρεσίας καθώς και της πορείας των εκκρεμουσών υποθέσεων.

Το έργο, γνωστό ως e-Law, σχεδιάστηκε στη βάση των εξειδικευμένων αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η υλοποίησή του αποσκοπεί στη:

  1. Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας,
  2. διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργών που χειρίζονται τις υποθέσεις, και
  3. εξοικονόμηση εργασιακού χρόνου σε συνάρτηση με αύξηση της αποδοτικότητας και της ταχύτητας για ολοκλήρωση του όγκου εργασίας.

Ειδικότερα, από τη λειτουργία του e-Law θα επιτυγχάνεται:

  1. Διαδραστική ενημέρωση των λειτουργών για την εξέλιξη των υποθέσεων/εργασιών.
  2. Εύκολη εξεύρεση εγγράφων και αναφορών, με άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση.
  3. Βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση υποθέσεων και δεδομένων – Ευκολότερη οργάνωση και προτεραιοποίηση εκκρεμοτήτων.
  4. Μείωση του όγκου διακίνησης έντυπων εγγράφων ενδοϋπηρεσιακά.
  5. Διευκόλυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας των λειτουργών.
  6. Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης της εργασίας.
  7. Βελτίωση συνθηκών εργασίας των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας.

Το e-Law αποτελεί το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας η οποία από το 2020, με την ουσιαστική συνδρομή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής άρχισε την εργασία για την εισαγωγή σειράς έργων τεχνολογικής αναβάθμισης και ψηφιοποίησης. Απώτερος στόχος, είναι να δομηθεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαχείρισης του πολύ μεγάλου όγκου εργασίας της Νομικής Υπηρεσίας.

Για την υλοποίηση του e-Law, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έχει επιτύχει όπως το κόστος του έργου (υλοποίηση, δικαίωμα χρήσης και συντήρηση), που ανέρχεται σε περίπου €1,5 εκ. και αποτελεί μία από τις πιο κοστοβόρες δράσεις της, να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω πόρων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για το e-Law έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2021 και με τη συλλογική προσπάθεια της Διοίκησης και των Τομέων Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, το έργο υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία τρείς μήνες νωρίτερα από τον χρόνο που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σχετικής Σύμβασης.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ευχαριστεί θερμά τους Υφυπουργούς Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ.κ. Κυριάκο Κόκκινο και Φίλιππο Χατζηζαχαρία, τη Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής κα Ανδριάνα Αχιλλέως, τους λειτουργούς του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση και την ομαλή λειτουργία του πολύ σημαντικού αυτού έργου.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,