Σε ισχύ ο νόμος για τους εργοδοτούμενους στην οικοδομική βιομηχανία

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Οροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 (Ν. 52(Ι)/2020).

Με τον Νόμο, κατοχυρώνονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης στην οικοδομική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, οι ώρες εργασίας, υπερωρίες, γιορτές/αργίες, το ταμείο προνοίας και το φιλοδώρημα θα ισχύουν για όλη την οικοδομική βιομηχανία, όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων, στο πλαίσιο της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Ο Νόμος αυτούσιος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.mlsi.gov.cy/dlr και για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα: 22803100/104/106, 25819440/820, 24817800/1, 26822614.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,