Ριζικές τροποποιήσεις επιφέρουν νέοι κανονισμοί για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, λέει ο ΚΟΑΠ

Ριζικές τροποποιήσεις σε σημαντικούς τομείς επιφέρουν κανονισμοί που συμπληρώνουν τον Οριζόντιο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (έτη 2021-2027),  με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους Οργανισμούς Πληρωμών να προχωρήσουν, σε πολλές περιπτώσεις, σε τροποποιήσεις των διαδικασιών τους και των ηλεκτρονικών τους συστημάτων, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών(ΚΟΑΠ).

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την οριστικοποίηση τους, θα δημοσιευθούν περί τα τέλη Οκτωβρίου 2021, προσθέτει ο ΚΟΑΠ, αναφέροντας ότι στις 6 και 20 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, δύο συναντήσεις εμπειρογνωμόνων με σκοπό την πρώτη παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση προσχεδίων των α) κατ’ εξουσιοδότηση και β) εφαρμοστικού κανονισμών οι οποίοι συμπληρώνουν τον Οριζόντιο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (έτη 2021-2027).

Συνεχίζοντας προσθέτει ότι κατά τις συναντήσεις, στις οποίες συμμετείχαν αντιπρόσωποι από το σύνολο των Κρατών Μελών της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα περίοδο και ταυτόχρονα να μεταφέρουν τις απόψεις των Κρατών Μελών για βελτίωση των Κανονισμών αυτών.

Διευκρινίζει ότι οι δύο Κανονισμοί διέπουν και καθορίζουν τη λειτουργία των Οργανισμών Πληρωμών, μεταξύ άλλων, στους τομείς της διαπίστευσης των Οργανισμών Πληρωμών, της οικονομικής διαχείρισης και σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, των ελέγχων, της επιβολής ποινών και των διορθωτικών μέτρων που θα λαμβάνονται από τα Κράτη Μέλη, των εγγυήσεων και της δημόσιας αποθεματοποίησης και της δημοσιοποίησης των στοιχείων των δικαιούχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,