Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων – Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων (1960-2020)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης εξήντα ετών λειτουργίας της κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, συνδιοργανώνουν διήμερο επιστημονικό συνέδριο στη Λευκωσία της Κύπρου,  κατά τις μέρες Δευτέρα και Τρίτη, 23-24 Νοεμβρίου 2020. 

Το συνέδριο έχει ως σκοπό να εξετάσει τις θεσμικές, κανονιστικές και νομικές διαστάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τρόπο που να επιτρέψει την διεξαγωγή πρωτογενούς και πολυεπιστημονικής εργασίας και διαλόγου για τα θέματα αυτά. Οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ερευνητές/-ριες και τεχνοκράτες της Κύπρου και του εξωτερικού, όπως υποβάλουν περιλήψεις για υποβολή εισηγήσεων ή παρεμβάσεων στο συνέδριο.

Παρατίθενται κατωτέρω ενδεικτικές θεματικές:

 1. Ο Θεσμός της Αντιπροσώπευσης: Ζητήματα Συγκρότησης της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
 2. Εκλογική Διαδικασία και Κοινοβουλευτισμός: Κανονιστικές Δι-επαφές Λαϊκής Βούλησης και Κοινοβουλίου.
 3. Η Αρχή της Ελεύθερης Εντολής και το Κοινοβουλευτικό Έργο.
 4. Η Αυτονομία του Κοινοβουλίου.
 5. Ο Θεσμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
 6. Συγκριτικές Προσεγγίσεις στη Θεσμική Λειτουργία του Κοινοβουλίου: Διδάγματα από την Κοινοπολιτεία, την Ηπειρωτική Ευρώπη και την Αμερική.
 7. Η Αρχή της Υπεροχής του Κοινοβουλίου.
 8. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ως Φορέας της Νομοθετικής Λειτουργίας.
 9. Ο Κανονισμός της Βουλής: Ιστορική Εξέλιξη, Νομική Φύση, Τροποποιήσεις, Ερμηνεία και Εφαρμογή.
 10. Αρχές Χρηστής Νομοθέτησης και Κοινοβουλευτική Πρακτική: Νομοθετική Εργασία, Συζήτηση, Τροπολογίες.
 11. Το Νομοθετικό Έργο της Βουλής και η Κοινωνία: Από τις Ομάδες Πίεσης στον Θεσμικό Οριζόντιο Διάλογο και τις Παράλληλες Βουλές.
 12. Η Κοινοβουλευτική Πρακτική.
 13. Η Κοινοβουλευτική Διαδικασία: Ημερήσιες Διατάξεις, Αγορεύσεις και Περιορισμοί.
 14. Κοινοβουλευτικές Επιτροπές: Διδάγματα μιας Εξηκονταετούς Πορείας.
 15. Η Βουλή ως Παράγοντας της Εξωτερικής Πολιτικής.
 16. Κοινοβουλευτική Διπλωματία.
 17. Η Βουλή ως Ελεγκτικό Σώμα: Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
 18. Η Αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών στο Νομοθετικό Πεδίο: Σχέσεις Βουλής-Εκτελεστικής Εξουσίας.
 19. Βουλή και Σύνταγμα.
 20. Το Κοινοβουλευτικό Αρχείο: Νομικά, Ιστορικά και Πολιτειακά Ζητήματα.
 21. Ψηφίσματα, Διακηρύξεις και Δευτερογενής Νομοθεσία.
 22. Διαφάνεια, Ερμηνεία και Πολιτική Διαπάλη: Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής.
 23. Βουλή και Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμικές και Πολιτικές Όψεις.
 24. Σχέσεις Βουλής και Δικαιοσύνης.
 25. Βουλή, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακός Αυτοπροσδιορισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους, υποβάλλοντας περίληψη εισήγησης ή παρέμβασης έως 400 λέξεις, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, email, φορέα με τον οποίο συνδέονται)· προτάσεις για πάνελ (panel proposals) είναι, επίσης, ευπρόσδεκτες.

Η υποβολή προτάσεων, με βάση τα ανωτέρω, γίνεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : emilianides.a@unic.ac.cy

Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Περιλήψεις (εισηγήσεων, παρεμβάσεων, πάνελ) δύνανται να υποβληθούν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Η αποδοχή ή μη της πρότασης θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους/-ες μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής στο συνέδριο. Οι συμμετέχοντες θα καλύψουν, όμως, τα έξοδα του ταξιδιού και της διαμονής τους στην Κύπρο.

Επιλεγμένες εισηγήσεις θα δημοσιευθούν στην έντυπη έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, ή/και σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού The Cyprus Review.

Επιστημονική Επιτροπή

 • Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Κωνσταντίνος Φελλάς, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Χριστίνα Ιωάννου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αναπλ. Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Χρήστος Παπαστυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής, Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Οδυσσέας Χρήστου, Επικ. Καθηγητής, Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Κώστας Στρατηλάτης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Δημήτριος Κούρτης, Ερευνητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ερωτήματα

Ερωτήματα σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να απευθύνετε στον Δημήτριο Κούρτη, kourtis.d@unic.ac.cy

Ανακοίνωση Τύπου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,