Πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης: “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια” (2020 – 2024)

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην ετοιμασία του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την πλήρη εφαρμογή του Ψηφίσματος των Η.Ε 1325 (2000) σχετικά με τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης καλύπτει την περίοδο 2020 – 2024.

Η προετοιμασία του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης συντονίστηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων με τη συμβολή του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – της Αστυνομίας και της Μονάδας Ισότητας, του Υπουργείου Άμυνας – Τμήμα Ένοπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Εσωτερικών – Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Τμήμα Πολιτικής  Άμυνας, του Γραφείου Επιτρόπου  Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γραφείου του Ελληνοκύπριου Διαπραγματευτή για το Κυπριακό, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα.

Στο υπό αναφορά ΕΣΔ γίνεται:

α) καταγραφή των δράσεων και πολιτικών που αναλήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά την έκδοση της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για διασφάλιση και συμμόρφωση με τα εν λόγω και άλλα σχετικά ψηφίσματα,

β) καταγραφή των δράσεων που αναλήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά την υιοθέτηση της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για διασφάλιση και συμμόρφωση με τα εν λόγω και άλλα σχετικά ψηφίσματα σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο και

γ)  καταγράφονται οι περαιτέρω ενέργειες και μέτρα που θα αναληφθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία για την πλήρη εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να αναλάβει σε αυτό το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης τους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

Πυλώνας 1: Συμμετοχή και Ενδυνάμωση,

Πυλώνας 2:Προστασία,

Πυλώνας 3: Πρόληψη,

Πυλώνας 4: Προώθηση και Ενημέρωση για το Ψήφισμα 1325.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει την έναρξη ευρείας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το ΕΣΔ από τις 5 Φεβρουαρίου 2020, η οποία θα διαρκέσει για ένα μήνα. Τυχόν εισηγήσεις και απόψεις παρακαλούμε όπως αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση asavva@presidency.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 5 Μαρτίου 2020.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,