Καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος ζητά η ΔΕΟΚ – Δείτε τι προτείνει για την ισότητα των φύλων στην εργασία

Υπόμνημα στην Υπουργό Εργασίας κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, για την καταπολέμηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών απέστειλε η Δημοκρατική Εργατική Ομοσπονδία Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών αναδεικνύουν την ανάγκη να ληφθούν άμεσα και ουσιαστικότερα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος στην ρίζα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι άνδρες το πρώτο τρίμηνο του 2020 είχαν μέσες μηνιαίες απολαβές €2,164 ενώ οι γυναίκες την ίδια περίοδο είχαν μέσες απολαβές €1,843.

«Εφόσον η ισότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί το κλειδί για την καταπολέμηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντικό να ληφθούν δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και να υιοθετηθούν κοινά μέτρα στενά συνδεδεμένα και συνεκτικά μεταξύ τους τα οποία να εγγυούνται την ισορροπία του επαγγελματικού βίου με τον ιδιωτικό βίο» αναφέρεται.

Το υπόμνημα που απέστειλε η ΔΕΟΚ στην Υπουργό προτείνει διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με το περιεχόμενο, το πεδίο εφαρμογής και τους μηχανισμούς υλοποίησης του νόμου περί ίσης αμοιβής με την πλατιά συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Επίσης πρόσληψη και κατάρτιση νέων επιθεωρητών/τριων και εφαρμογή επιμορφωτικών μαθημάτων για τους τρόπους διαπραγμάτευσης σε θέματα ισότητας αμοιβών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αξιολογήσεις εργασίας γίνονται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.

Επίσης αναθεώρηση των μεθόδων καθορισμού των μισθών ώστε να εξαλειφθούν οι άμεσες μισθολογικές διακρίσεις και συμπερίληψη ειδικής ρήτρας για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Προτείνει ακόμα διάλογο για την σωστή οργάνωση των διαφόρων μορφών ευέλικτης απασχόλησης και ενσωμάτωσης τους στις κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές με τρόπο που να αποτελούν πραγματική ευκαιρία, αξιοπρεπούς απασχόλησης για τις γυναίκες και όχι απειλή με την δημιουργία γυναικείων γκέτο με χαμηλούς μισθούς, χωρίς ευκαιρίες εργοδότησης στην πλήρη απασχόληση.

Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων που να βοηθούν τον συνδυασμό επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, όπως η δημιουργία νέων υποδομών παιδικής φροντίδας, η πληρωμένη γονική άδεια, η δημιουργία δομών παιδικής φροντίδας στις επιχειρήσεις και η προώθηση καλών πραχτικών διευκόλυνσης της μητρότητας.

Ακόμα, ζητά δημιουργία δομών και ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης για γυναίκες σε επαγγέλματα που έχουν ζήτηση, όπως και δημιουργία τεχνικής επιτροπής με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με στόχο την απάλειψη όλων των έμφυλων διακρίσεων από τα κείμενα των συλλογικών συμβάσεων.

Επιπρόσθετα η ΔΕΟΚ προτείνει τη δημιουργία συντονιστικού φορέα με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων των δημόσιων φορέων και θεσμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Πηγή: KYΠΕ

Print Friendly, PDF & Email