Προστασία των καταναλωτών: Τέθηκαν σε εφαρμογή οι κανόνες της ΕΕ για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές

Η οδηγία επιτρέπει στους καταναλωτές από ολόκληρη την ΕΕ να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όχι μόνο ατομικά, αλλά και μέσω συλλογικών αγωγών. Νομιμοποιούμενοι φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη, όπως οι οργανώσεις καταναλωτών, θα μπορούν να κινούν νομικές διαδικασίες κατά των παράνομων πρακτικών των εμπόρων εξ ονόματος των καταναλωτών.

Αυτή η δυνατότητα θα επιτρέψει στους καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία από παράνομη εμπορική πρακτική να επιδιώξουν συλλογικά αποζημίωση, αντικατάσταση ή επισκευή. Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές αφορούν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς του δικαίου και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ταξιδιών, του τουρισμού, της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,