Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή νομικής στήριξης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το παράρτημα ΧIV Γ.Τ 66/21 – Παράταση μέχρι 2 Αυγούστου 2021

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου (στο εξής «η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας») επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικό σύμβουλο για περίοδο ενός (1) έτους (στο εξής «ο νομικός σύμβουλος»), με δυνατότητα ανανέωσης από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα για επιπρόσθετες περιόδους ένα (1) + ένα (1)+ ένα  (1)+ ένα  (1) +ένα  (1) έτη, σύνολο 5 έτη.

Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή προσφοράς έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 12 μ.μ

Για περαιτέρω λεπτομέρειες πατήστε ΕΔΩ

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,