Πρόσκληση Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης υπηρεσιών 3 δικηγόρων

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών 3 δικηγόρων για το χειρισμό, υποθέσεων εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αφορούν τις αρμοδιότητες της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), σύμφωνα με την πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy).

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος / προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19.9.2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy → Ενημέρωση →Έντυπα / Αιτήσεις).

πηγή: Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,