Πρόσκληση για συμμετοχή και υποβολή περιλήψεων: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Περίοδο της Συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (1960-1963) / Call for Papers International Conference on the Period of Co-Existence of Greeks and Turks in Cy

Η Κυπριακή Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, προσκαλούν σε συμμετοχή και υποβολή περιλήψεων (Call for Papers) για διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα Η Περίοδος της Συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (1960-1963) που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 1-2 Δεκεμβρίου 2023.

Το συνέδριο διεξάγεται στη μνήμη του Κώστα Κύρρη (1927-2009), Διευθυντή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Θέμα του Συνεδρίου
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με τις ιστορικές πτυχές της περιόδου της Συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων (1960-1963), περιλαμβανομένης της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας, μέσα από πρωτότυπες συμβολές. Πρωτότυπες συμβολές που επικεντρώνονται σε προσωπικότητες, συγκεκριμένα γεγονότα, διεθνείς πτυχές ή προφορική ιστορία της περιόδου είναι επίσης ευπρόσδεκτες.

Οδηγίες για Υποβολές
Οι υποβολές ενδιαφέροντος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο εισήγησης και περίληψη έως 500 λέξεις και να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
emilianides.a@unic.ac.cy. Ομιλίες μπορούν να παρουσιαστούν είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. Οι υποβολές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τίτλο: ‘Συνέδριο ΚΕΙΣ – Υποβολή Περίληψης’.

Ειδοποίηση
Η αποδοχή ή μη της ανακοίνωσης θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους μέχρι το αργότερο τις 15 Οκτωβρίου 2023.

 Έξοδα
Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής στο συνέδριο. Οι συμμετέχοντες είναι όμως υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν οι ίδιοι την χρηματοδότηση του ταξιδιού και της διαμονής τους στην Κύπρο.

 Δημοσιεύσεις
Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο θα δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος του 
The Cyprus Review, στην Επετηρίδα της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών ή και σε τόμο πρακτικών του Συνεδρίου.

Οργανωτική Επιτροπή

·         Δρ Αιμίλιος Α. Σολωμού, Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου

·         Καθ. Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

·         Δρ Χριστίνα Ιωάννου, Αρχισυντάκτρια The Cyprus Review, Αν. Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

·         Δρ Αλέξης Αλέκου, Μέλος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Δρ Ανδρέας Κάρυος, Μελος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Δρ Μαρία Χατζηαθανασίου, Μελος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Μαίρη Αντωνίου, Μελος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Ιλιάνα Κουλαφέτη, Μέλος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Ιωάννα Αλεξάνδρου, Μέλος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

·         Ανδρέας Χριστοφή, Μέλος Δ.Σ. Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών

 

Ερωτήσεις

Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα σε σχέση με το Συνέδριο στον: Δρα Αιμίλιο Α. Σολωμού solomou.e@unic.ac.cy

https://keis.org.cy/?p=308 (Greek)

________________________________________

Ακολουθεί αγγλικό κείμενο:

The Cyprus Society of Historical Studies in collaboration with the Department of History and Archaeology, University of Cyprus, and the School of Law, University of Nicosia, invite submissions for an international conference on the Period of Co-Existence of Greeks and Turks in Cyprus (1960-1963) to be held in Nicosia on 1 – 2 December 2023.

The conference will be held in memoriam of Costas Kyrris (1927-2009), late Director of the Cyprus Research Centre.

Subject-Matter of Conference
The conference will address the historical aspects of the Period of Co-Existence of Greeks and Turks in Cyprus (1960-1963), including political, social and cultural history through original submissions. Original contributions with a focus on personalities, specific events, international aspects, or oral history of the Period are also welcome.

Submission Instructions
Interested scholars/researchers should email an abstract no longer than 500 words by September 25, 2023 to: emilianides.a@unic.ac.cy. Papers can be presented in either English or Greek. Scholars should identify their submission with the following subject line: “KEIS Conference – Abstract Submission”.

Notification
Scholars whose abstract has been accepted will be notified no later than October 15, 2023.

 Costs
There are no fees to participate in this Conference. Participants are, however, responsible for securing their own funding for travel and lodging.

Publication of papers
Selected papers from the conference will be published in a special issue of The Cyprus ReviewThe Yearbook of the Cyprus Society of Historical Studies and/or a Conference proceedings volume.

Organising Committee:

·         Dr Emilios A. Solomou, President, Cyprus Society of Historical Studies

·         Dr Petros Papapolyviou, Associate Professor, Department of History and Archeology, University of Cyprus

·         Prof. Achilles C. Emilianides, Dean, School of Law, University of Nicosia

·         Dr Christina Ioannou, Editor-in-Chief, The Cyprus Review, Associate Dean University of Nicosia.

·         Dr Alexis Alecou, Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

·         Dr Andreas Karyos –Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

·         Dr Maria Hadjiathanasiou – Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

·         Mary Antoniou – Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

·         Iliana Koulafeti, Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

·         Ioanna Alexandrou, Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

·         Andreas Christofi, Member of BoD, Cyprus Society of Historical Studies

 

Inquiries
Please direct inquiries in connection with this Conference to: Dr Emilios A. Solomou, solomou.e@unic.ac.cy

https://keis.org.cy/?p=313 (English)

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,