Προς βελτίωση το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΜΕΕΠ, λέει η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Εργα, η συζήτηση του οποίου άρχισε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου και να καλύψει μία ιδιαίτερα σημαντική αδυναμία ή και ανεπάρκεια ορισμένων Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), εκτιμά η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχύουσα διαδικασία παράβασης για την ανεπαρκή υποβολή έργων και σχεδίων σε Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση), η οποία αφορά την κακή εφαρμογή ευρωπαϊκών άρθρων και οδηγιών».

Προσθέτει ότι «οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν προχωρήσει στην περιβαλλοντική έγκριση και πολεοδομική αδειοδότηση αρκετών έργων και σχεδίων χωρίς να έχουν βεβαιωθεί ότι δεν θα επιφέρουν σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στα αντικείμενα καθορισμού και στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,