Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στα Γράμματα και στις Τέχνες για το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, δυνάμει του Άρθρου 27 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου 167(I)/2017 και των Κανονισμών (40) (41) (45) και (46) των περί της Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμών του 2019, προκηρύσσει το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών για το 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου του 2017, η Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών (Β’ Τάξη) περιλαμβάνει τη φιλολογία, την ποίηση, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λαογραφία, την αρχιτεκτονική, τις καλές τέχνες και τις εν γένει ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το Αριστείο συνίσταται από χρυσό μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα, και θα απονεμηθεί από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (Ακαδημία) στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Αριστείο απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών με σημαντική προσφορά και αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους. Το Αριστείο συνιστά αναγνώριση των προσωπικοτήτων που συνδέονται με την Κύπρο και που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Υποψήφιοι/ες για το Αριστείο μπορούν να είναι άτομα Κυπριακής καταγωγής ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, ή πολίτες αλλοδαπής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι κορυφαίοι στο πεδίο τους με διεθνώς αναγνωρισμένη και σημαντική συνεισφορά. Στη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συμβολή και η προσφορά τους στην Κύπρο.

Υποψήφιος/α δύναται να αυτοπροταθεί ή να προταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο/α νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι ενήμερος/η για την υπόδειξη της υποψηφιότητάς του/της. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται από τον/την προτείνοντα/ουσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημίας και πρέπει να υποστηρίζεται από αιτιολογημένη έκθεση, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@academyofcyprus.cy συνοδεύοντάς την με τα στοιχεία/έγγραφα μέχρι 19 Μαρτίου 2024 ώρα 18:00. 

Υποβολή υποψηφιότητας που δεν συνοδεύεται από τα στοιχεία/έγγραφα που προβλέπονται δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Έργα που δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, Ταχ. Θυρίδα 22554, 1522 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποτίνεται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22410064.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: