Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της τουρκοκυπριακής κοινότητας δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου, το έβδομο πρόγραμμα επιχορηγήσεων «Κυπριακή Κοινωνία των Πολιτών σε Δράση» έχει στόχο να παροτρύνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να επιδιώξουν ουσιαστικές κοινωνικές αλλαγές μέσω:

-της συμμετοχής τους στη χάραξη πολιτικής, καθώς και στη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων

-της συμβολής τους σε αλλαγές σε τοπικό και ενωσιακό επίπεδο

-της προαγωγής συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του διαλόγου μεταξύ των κυπριακών κοινοτήτων και της τομεακής συνεργασίας.

Η πρόταση υποβολής προτάσεων έχει τις εξής προτεραιότητες :

α) ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, και

β) τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα: περιβάλλον και κλιματική αλλαγή· ανθρώπινα δικαιώματα· χρηστή διακυβέρνηση· κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των νέων· παιδεία στα μέσα και προώθηση της δεοντολογικής δημοσιογραφίας.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από δύο παρτίδες που έχουν τις ίδιες προτεραιότητες, αλλά διαφορετικό ύψος ενωσιακής επιχορήγησης και διαφορετική δυνητική διάρκεια:

Παρτίδα 1 (400.000 ευρώ) αφορά επιχορηγήσεις ύψους 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ και διάρκειας 6 έως 36 μηνών.

Παρτίδα 2 (1.600.000 ευρώ) αφορά επιχορηγήσεις ύψους 75.000 ευρώ έως 320.000 ευρώ και διάρκειας 24 έως 36 μηνών.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι κλειστή και, συνεπώς, οι αιτούντες αρχικά θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο υπομνήματα (concept notes). Προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων (υπομνημάτων) είναι η 16η Οκτωβρίου 2020, στις 15:00 ώρα Βρυξελλών (16:00 ώρα Κύπρου).Οι οδηγίες για τους αιτούντες και τα έγγραφα για την υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμα εδώ, με αριθμό αναφοράς 169185:

Ενημερωτικές συνεδρίες και καταρτίσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Αύγουστο έως το Σεπτέμβριο του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις συνεδρίες και καταρτίσεις, οι οποίες θα διοργανωθούν προσεχώς, θα καταστούν διαθέσιμες στις σελίδες :

Η εν λόγω πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VII πρόγραμμα επιχορηγήσεων Κυπριακή Κοινωνία των Πολιτών σε Δράση, μπορείτε να απευθύνεστε στην εξής διεύθυνση:

REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VII@ec.europa.eu

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,