Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»

O Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Παρισιού, της Βαρκελώνης, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας της Ρουμανίας και της Ελλάδας, στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX».

Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία ή σε Δικηγορικό Σύλλογο κάποιου από τα παραπάνω κράτη-μέλη για μία περίοδο δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με την δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν 5 νέοι δικηγόροι – μέλη του ΠΔΣ.

Ειδικότερα: α) μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 2 δικηγόροι Κύπρου, β) μεταξύ Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2020 θα συμμετέχει στο πρόγραμμα 3  δικηγόροι Κύπρου.

Οι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα τους καταβληθεί από το πρόγραμμα για κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και εν γένει διαβίωσής τους στον τόπο που θα απασχοληθούν το συνολικό ποσό των 1.400,00 ευρώ (700,00 ευρώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και τα υπόλοιπα 700,00 μετά το πέρας της απασχόλησής τους). Επιπλέον αυτού, καλύπτονται από το πρόγραμμα τα μεταφορικά κόστη μετάβασής τους στις πόλεις που θ΄ απασχοληθούν, καθώς και επιστροφής τους, μέχρι του συνολικού ποσού των 500,00 ευρώ.

Μετά το πέρας της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο “European Lawyers Foundation” καθώς και στον ΠΔΣ συνοπτική έγγραφη αναφορά όσον αφορά το πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους γι’ αυτό. Παράλληλα, θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, διαβάστε τον πρακτικό οδηγό του προγράμματος

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) οι ενδιαφερόμενοι να είναι νέοι δικηγόροι, δηλαδή να μην έχουν υπερβεί τα επτά χρόνια άσκησης δικηγορίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέλη του ΠΔΣ.

(β)Να έχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος κατά την υποβολή της αίτησης.

(γ) η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

4. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το  χρονικό διάστημα των δυο (συνεχόμενων) εβδομάδων μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020.

Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση στον ΠΔΣ μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η επιλογή κάποιου αποκλείει την εκ νέου συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Πριν από κάθε κύκλο ανταλλαγών, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ξεχωριστές προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

5. Η αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται στηνπαρούσα ανακοίνωση. Κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει τις χώρες προτίμησής του και τον/τους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και να αποσταλεί σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση cybar@cytanet.com.cy μέχρι και την 18η  Οκτωβρίου 2019.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα. (Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ )

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης (η οποία θα διεξαχθεί δημοσίως στον ΠΔΣ στις 21 Οκτωβρίου) και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ.

Print Friendly, PDF & Email