ΠΟΥ και ΔΟΕ καλούν για μέτρα προστασίας της υγείας όσων δουλεύουν με τηλεργασία

Οι δύο οργανισμοί του ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, εξέδωσαν νέα τεχνική αναφορά για υγιή και ασφαλή τηλεργασία, όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Η αναφορά τονίζει τα οφέλη και τους κινδύνους στην υγεία που προκύπτουν από την τηλεργασία, καθώς και τις αλλαγές που χρειάζονται για να διευκολυνθεί η αλλαγή προς την εξ αποστάσεως εργασία, με βάση την ανάγκη που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας.

Σύμφωνα με την αναφορά, ανάμεσα στα οφέλη αναφέρεται η ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, οι ευκαιρίες για ευέλικτο ωράριο εργασίας και φυσική άσκηση, η μειωμένη κυκλοφοριακή κίνηση, ο μειωμένος χρόνος συγκοινωνίας και η μείωση στη μόλυνση του αέρα. Αυτά μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική και πνευματική υγεία και κοινωνική ευημερία. Η τηλεργασία μπορεί να οδηγήσει επίσης σε αυξημένη παραγωγικότητα και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη για πολλές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στην αναφορά.

Παρόλα αυτά, η αναφορά προειδοποιεί ότι χωρίς ορθό σχεδιασμό, οργάνωση και υποστήριξη ασφάλειας και υγείας, η επίπτωση της τηλεργασίας στη φυσική και πνευματική υγεία και κοινωνική ευημερία των εργαζομένων μπορεί να είναι σημαντική. Μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, εξάντληση, κατάθλιψη, ενδοοικογενειακή βία, μυοσκελετικούς και άλλους τραυματισμούς, καταπόνηση των ματιών, αύξηση καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, παρατεταμένο χρόνο καθίσματος και έκθεσης σε οθόνες και ανθυγιεινή αύξηση βάρους.

Η έρευνα περιγράφει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες υγείας των χώρων εργασίας, στην προώθηση και προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την τηλεργασία.

«Η πανδημία έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο κύμα τηλεργασίας, το οποίο αλλάζει ουσιαστικά σε μία νύχτα τη φύση της εργασίας στην πράξη, για πολλούς εργαζόμενους», είπε η Δρ Μαρία Νέρια, υπεύθυνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας, του ΠΟΥ. «Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η τηλεργασία μπορεί να φέρει οφέλη στην υγεία και μπορεί να έχει τρομερή αρνητική επίπτωση. Το προς ποια κατεύθυνση θα γείρει η πλάστιγγα, εξαρτάται αποκλειστικά από το κατά πόσο οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι δουλέψουν μαζί και κατά πόσο υπάρξουν έξυπνες και εφευρετικές υπηρεσίες υγείας στον χώρο εργασίας, για να ισχύσουν πολιτικές και πρακτικές, που θα ωφελήσουν τόσο τους εργαζομένους όσο και την ίδια την εργασία», αναφέρει.

«Η τηλεργασία και ειδικά η υβριδική εργασία ήρθαν για να μείνουν και είναι πιθανόν να αυξηθούν μετά την πανδημία, καθώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα άτομα έχουν βιώσει τη σκοπιμότητα και το όφελός της», αναφέρει η Βέρα Πακέτ-Περδιγάο, υπεύθυνη του τμήματος διακυβέρνησης και τριμερούς συμμετοχής της ΔΟΕ.

«Καθώς απομακρυνόμαστε από αυτό το «επικρατές μοτίβο» για να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα, έχουμε την ευκαιρία να εισάγουμε νέες υποστηρικτικές πολιτικές, πρακτικές και νόρμες για να βεβαιωθούμε ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι με τηλεργασία έχουν υγιή, χαρούμενη, παραγωγική και αξιοπρεπή εργασία», προσθέτει.

Στην αναφορά προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρουν οι εργοδότες. Σύμφωνα με αυτή, οι εργοδότες πρέπει να βεβαιώνονται ότι παρέχεται επαρκής εξοπλισμός στους εργαζόμενους για να ολοκληρώσουν τις αναθέσεις τους, ότι τους παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, οδηγίες και εκπαίδευση για να μειωθεί η ψυχοκοινωνική και πνευματική επίπτωση στην υγεία από την τηλεργασία. Επίσης, ότι έχουν εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους σε αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, ηγεσία εξ αποστάσεως και προώθηση της υγείας στον χώρο εργασίας και ότι εφαρμόζουν το «δικαίωμα στην αποσύνδεση», καθώς και ότι παρέχουν επαρκείς μέρες ξεκούρασης. Οι υπηρεσίες υγείας στον χώρο εργασίας πρέπει να παρέχουν εργονομική, πνευματική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους εργαζόμενους με τηλεργασία, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ψηφιακής τηλε-υγείας, αναφέρεται στην αναφορά.

Τέλος, η αναφορά προσφέρει πρακτικές εισηγήσεις για την οργάνωση της τηλεργασίας για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών. Αυτές περιλαμβάνουν συζήτηση και ανάπτυξη ατομικών προγραμμάτων τηλεργασίας και διευκρίνιση προτεραιοτήτων, ξεκαθάρισμα των χρονοδιαγραμμάτων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, συμφωνία σε ένα κοινό σύστημα συνεννόησης για διαθεσιμότητα για εργασία και διαβεβαίωση ότι οι υπεύθυνοι και οι συνάδελφοι σέβονται το σύστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,