Πολύβιος Γ. Πολυβίου, Το Κυπριακό Πρόβλημα. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2020

Κυκλοφόρησε το νέο σύγγραμμα του πολυγραφότατου δικηγόρου Πόλυ Πολυβίου για το κυπριακό πρόβλημα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Το βιβλίο στηρίζεται στα προηγούμενα συγγράμματα του ίδιου συγγραφέα, Cyprus. The Tragedy and the Challenge (1975), Cyprus in Search of a Constitution (1976), Cyprus. Conflict andNegotiation 1960-1980 (1980), Μακάριος. Τα Τρία Λάθη (2009), Κυπριανού και Κυπριακό (2010), Η Διπλωματία της Εισβολής (2010), Το Κυπριακό Πρόβλημα. Προβληματισμοί και Παραλογισμοί (2010), Το Κυπριακό Πρόβλημα. Μια άλλη Προσέγγιση (2018) και αποτυπώνει τις απόψεις και εμπειρίες ενός προσώπου που είχε ενεργό εμπλοκή στη διαπραγμάτευση του κυπριακού σε διάφορες φάσεις των συνομιλιών.

Ο Πολυβίου εξετάζει θέματα όπως την πολιτειακή διευθέτηση του 1960, τα δεκατρία σημεία, τις ενδοκυπριακές συνομιλίες, τις διασκέψεις της Γενεύης το 1974, την ομοσπονδιακή λύση, τους χειρισμούς της κυπριακής ηγεσίας, τον ρόλο των Καραμανλή, Μακαρίου, Κληρίδη και Κυπριανού, τα δικαστικά μέσα και εξετάζει τις υφιστάμενες επιλογές, προτείνοντας τη δική του εναλλακτική προσέγγιση για εξελικτική λύση. 

Βασική θέση του Πολυβίου είναι ότι το υφιστάμενο διαπραγματευτικό μοντέλο που υιοθετείται εδώ και δεκαετίες έχει αποτύχει και ότι υπάρχει ανάγκη εναλλακτικής διαπραγματευτικής προσέγγισης μέσα από την χάραξη ενός οδικού χάρτη που να συνεπάγεται αμοιβαίες κινήσεις καλής θέλησης και υποχωρήσεις επί του εδάφους, με τη συνολική πολιτειακή λύση να ακολουθεί στο τέλος της διαδικασίας. Ο Πολυβίου υποστηρίζει ότι η στρατηγική της συνολικής και άμεσα εφαρμοζόμενης λύσης ενέχει σοβαρούς κινδύνους και δεν έχει περιθώρια επιτυχίας και τάσσεται υπέρ της σταδιακής λύσης ως μοναδικής βιώσιμης εναλλακτικής και νοουμένου ότι ο κεντρικός στόχος κάθε προσπάθειας παραμένει η επίλυση του κυπριακού εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την οικοδόμηση κοινού μέλλοντος με τους Τουρκοκύπριους όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,