Δείτε ποιες επιχειρήσεις απαγορεύεται να επαναλειτουργήσουν στην τρίτη φάση σύμφωνα με το νέο Διάταγμα

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με επιχειρήσεις/κλάδους που επαναλειτουργούν στις 9 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της 3ης φάσης της στρατηγικής σταδιακής άρσης των απαγορεύσεων, και δεδομένου ότι στις επιχειρήσεις που μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν περιλαμβάνονται οι εσωτερικοί χώροι υποστατικών εστίασης, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι οι πιο κάτω χώροι δεν συμπεριλαμβάνονται στην 3η φάση και δεν επιτρέπεται να επαναλειτουργήσουν:

–       Μουσικοχορευτικοί χώροι

–       Νυχτερινά κέντρα

–       Δισκοθήκες

–       Κέντρα διασκέδασης

Σε ό,τι αφορά στις πιο πάνω επιχειρήσεις, σημειώνεται δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση στο παρόν στάδιο και η επαναλειτουργία τους θα αξιολογηθεί αργότερα, στη βάση και των επιδημιολογικών δεδομένων που θα διαμορφωθούν. Τα πιο πάνω θα ρυθμιστούν με σχετικό Διάταγμα.

Print Friendly, PDF & Email