Πιστοποίηση λειτουργών του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου του ΠΔΣ από το K2 Integrity

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΠΔΣ εκφράζουν τα θερμά συγχαρητήριά τους προς στους λειτουργούς του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου του ΠΔΣ κα Ειρήνη Αλεξάνδρου, κ. Παναγιώτη Γεωργίου, κα Χρυστάλλα Γεωργίου και κα Ελευθερία Παύλου, οι οποίοι έχουν λάβει την πιστοποίηση ως ειδικοί στη διαχείριση κινδύνων σχετικά με τα κυρωτικά μέτρα κατά της Ρωσίας (Certified Risk Management Specialist in Russia Sanctions, CRMS-RS) από τον κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό στον τομέα του Risk Management, K2 Integrity, μετά από επιτυχή εξέταση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων για εντοπισμό, αξιολόγηση, ανάλυση και διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από κυρώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συντονισμένη και συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση των λειτουργών του ΠΔΣ αποτελεί διαρκή προτεραιότητα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα και στις συνεχώς αυξανόμενες σύγχρονες απαιτήσεις.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,