Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης των Ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών η Ετήσια Έκθεση των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, από το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Λάζαρο Λαζάρου.

Στην ανάλυσή του, ο κ. Λαζάρου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Κύπρο. Σημείωσε ότι από το 2004 μέχρι και το 2020 η Κύπρος είχε συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. €3,078 δις – ενώ έλαβε συνολικά €3,406 δις από όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. – έχοντας έτσι συνολικά καθαρά έσοδα ύψους €328 εκ. ευρώ. Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Κύπρος λαμβάνει κονδύλια ύψους €2,7 δις σε επιχορηγήσεις και €200 εκ. σε δάνεια.

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο κ. Λάζαρου ανέφερε ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανερχόταν στο 55% μέχρι το τέλος του 2020 ενώ η Κύπρος αντίστοιχα είχε απορροφήσει το 57%. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Κύπρος έχει κατορθώσει να επιτύχει ένα ποσοστό απορρόφησης της τάξεως του 75%, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 62%, και κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,