Παρουσίαση προϋπολογισμού Υφυπουργείου Κονωνικής Πρόνοιας

Στα €542 εκατ. (€546 εκατ. με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των διαρθρωτικών ταμείων) ανέρχεται ο πρώτος προϋπολογισμός του νεοσύστατου Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στις αρμοδιότητες του οποίου περιέρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και η παραχώρηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με προβλεπόμενη δαπάνη €225 εκατ για στήριξη σε πέραν των 20.000 οικογενειών.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου για το 2022, η αρμόδια Υφυπουργός Αναστασία Ανθούση τόνισε πως «στην οικοδόμηση της μετά την πανδημία εποχής, κρίνεται ζωτικής σημασίας να  μην στρέψουμε την πλάτη σε κανέναν πολίτη και σε καμία κοινωνική ομάδα, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια και εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου της κοινότητας»

«Η επιστροφή  στην κανονικότητα είναι δύσκολη, και τα νέα δεδομένα μας βρίσκουν αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις», είπε η κ. Ανθούση, για να προσθέσει ωστόσο πως μαζί με τις προκλήσεις  αναδεικνύονται ευκαιρίες τις οποίες το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα αξιοποιήσει με σοβαρότητα, σωστό σχεδιασμό και σύνεση, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα ευρωπαϊκά εργαλεία.

Σύμφωνα με την κ. Ανθούση, στρατηγικές επιδιώξεις του Υφυπουργείου αποτελούν ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και των αρχών εργασίας και η αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του, μεταξύ άλλων, μέσω της απλοποίησης διαδικασιών και κατάρτισης του προσωπικού.

Τόνισε ακόμη πως θεμέλιο στον εκσυγχρονισμό του κράτους πρόνοιας αποτελεί η συνέχιση της υλοποίησης του έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, από την 1η Ιανουαρίου μια σειρά από επιδόματα εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου, καθώς και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Όπως είπε, στόχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας είναι η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων και η δημιουργία νέων μηχανισμών στήριξης, καθώς και οι κοινωνικές παροχές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άλλων επιδομάτων πρόνοιας. Όπως αναφέρεται σε σημείωμα του Υφυπουργείου, με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό υπολογίζεται πως θα χορηγηθούν πέραν των  €440  εκατομμυρίων σε επιδόματα που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, €21,5 εκατομμυρίων πλέον του προϋπολογισμού του 2021.

Πέραν των €225 εκατ, του ΕΕΕ, στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου μεταφέρονται, μεταξύ άλλων, τα επιδόματα Τέκνου σε διακαιούχες οικογένειες και το επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για γονέα που ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, με τη διάθεση συνολικού ποσού €115 εκατ., έναντι €110 εκατομμυρίων που προβλέπονταν για το 2021. Αναφορικά με την Χορηγία σε Συνταξιούχους, προβλέπεται πίστωση ποσού ύψους €90,5 εκατομμυρίων.

Εξάλλου, όπως είπε, ο προϋπολογισμός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θα είναι αυξημένος με στόχο την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτητές διεθνούς  προστασίας, με πρόνοια ύψους €40 εκατ.

Σύμφωνα με την κ. Ανθούση, η υλοποίηση δράσεων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, αποτελεί προτεραιότητα για την επόμενη τριετία.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν δυο επενδύσεις που αφορούν το Υφυπουργείο, ήτοι €15 εκατ. για τη δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά και Κέντρα Φροντίδας παιδιών. Πρόκειται για 27 πολυδύναμα κέντρα για παιδιά και κέντρα φροντίδας παιδιών και βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, 8 σπιτιών (μη κυβερνητικά) για τη 24ώρη φροντίδα παιδιών ηλικίας 15-18 ετών, κυριών ασυνόδευτων ανηλίκων, ενός εξειδικευμένου σπιτιού για εγκύους νεαρά κορίτσια και νεαρές μητέρες με βρέφη που χρήζουν φροντίδας και προστασίας, 5 κέντρων  για  την παροχή ημερησίων και 24ωρων υπηρεσιών σε έφηβους με διαταραχές διαγωγής και 6 πρότυπα κοινοτικά κέντρα φροντίδας για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα.

H δεύτερη Επένδυση, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλει στη δημιουργία δομών για την καλύτερη ανταπόκριση στους αυξανόμενους αριθμούς παιδιών υπό την φροντίδα του Κράτους, καθώς και στη δημιουργία νέων δομών  για ανταπόκριση του Κράτους στις ανάγκες παροχής κατάλληλων υπηρεσιών για εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, και για άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα.

Βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του κράτους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, με την κ. Ανθούση να σημειώνει πως η ανάθεση γίνεται σε ΜΚΟ που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, προσθέτοντας δρομολογείται ο καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs). «O στόχος δεν είναι να είμαστε δέσμιοι του όπου ΜΚΟ για αυτό στο πλαίσιο της χαρτογράφησης θα δούμε τις συνέργειες», είπε, προσθέτοντας πως θα ενισχυθεί και η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη συνεδρία, όπου συζητήθηκαν από κοινού τόσο ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας όσο και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε πως αν και προνοείται στο νόμο της ίδρυσης του Υφυπουργείου, η μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Η κ. Ανθούση ανέφερε πάντως ότι μέσω της μίσθωσης υπηρεσιών συνοδών-μεντόρων για παιδιά και συνοδών για άτομα με αναπηρίες, αναμένεται όπως οι Υπηρεσίες, ενισχυθούν στην ανταπόκριση των αναγκών των παιδιών και ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν στα ιδρύματα και στέγες που χειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, συμβάλλοντας έτσι  στη μείωση των  φυγών από τα  ιδρύματα και των βίαιων συμπεριφορών εντός των ιδρυμάτων που διαμένουν αλλά και στην καθοδήγηση και στήριξη τους για την καλύτερη ένταξη τους, είτε στην κοινωνία είτε στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον.

Με βάση το σημείωμα, ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου για το 2022, περιλαμβανομένων των έργων από τα διαρθρωτικά ταμεία, ανέρχεται στα €546 εκατ. για το 2022 και αυξάνεται στα €553 εκατ. για το 2023 και στα €560 εκατ. για το 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,