Παρέμβαση βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο πλαίσιο των εργασιών του Τέταρτου Μέρους της Συνόδου 2021 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας κ. Νίκος Τορναρίτης κατέθεσε σήμερα ομιλία στην Ολομέλεια του Σώματος, με θέμα την κλιματική αλλαγή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε σχετική παρέμβαση, ο κ. Τορναρίτης τόνισε τη σημασία εξεύρεσης άμεσων δημοκρατικών και συμπεριληπτικών λύσεων για αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των μελλοντικών γενιών σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

Ο κ. Τορναρίτης επεσήμανε ότι οι βουλευτές οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές για να διασφαλίσουν αφενός το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και αφετέρου να διατηρήσουν και να προωθήσουν πρακτικές θεμιτού ανταγωνισμού στην οικονομία, υιοθετώντας νόμους και πολιτικές για τον καλύτερο έλεγχο των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο συνέχισε, ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς διαμορφώνει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων που δύναται να διαπράξουν εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνει τη συμμετοχική δημοκρατία υποστηρίζοντας την ενεργή συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην όλη προσπάθεια.

Ο βουλευτής υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη θέσπισης νομικών εργαλείων για άμεση αντιμετώπιση της αυξανόμενης κλιματικής κρίσης, καθώς και την ενεργοποίηση μηχανισμών επιτήρησης και ελέγχου της κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών. Τέλος, ο κ. Τορναρίτης τόνισε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να λάβουν μέτρα και να ασκήσουν τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία του Παρισιού και να ενθαρρύνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συμμετοχή των πολιτών στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,