Παρατείνεται μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2024, η καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο νέο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών

Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας έχει παρατείνει το χρόνο καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων στο νέο Μητρώο μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία που έχει δημοσιευθεί σήμερα (15/12/23) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς την Επιτροπή Εταιρειών του ΠΔΣ για τις άμεσες ενέργειές της και την εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με την Έφορο Εταιρειών που οδήγησε στην παράταση του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος που τέθηκε αρχικά.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,