Παρατείνεται η υποβολή δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενους

Το Τμήμα Φορολογίας πληροφορεί ότι ενόψει των μέτρων που λαμβάνονται  για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό  Έτος 2018, παρατείνεται από τις 31 Μαρτίου 2020 στην 1η Ιουνίου 2020.

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Print Friendly, PDF & Email