Παράταση χρόνου για συμπλήρωση μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημερώνει τα μέλη του ότι λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID– 19), όλα τα προγραμματισμένα σεμινάρια έχουν ανασταλεί μέχρι τέλος Απριλίου.

Επομένως, όσοι έχουν αιτηθεί παράτασης (ΕΝΤΥΠΟ ΣΕΕ2)  για συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων/ωρών τους για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και έχουν εγκριθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, αυτή επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Print Friendly, PDF & Email