Παράταση της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021, αντί μέχρι 10 Φεβρουαρίου

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι δύο ακόλουθες Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

  1. Η  περί Ειδικών Σχεδίων για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COIVD-19  Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 87) του 2021 (Κ.Δ.Π. 62/2021). Σύμφωνα με την υπό αναφορά Απόφαση, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πλυσίματος και (στεγνού) καθαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων (Ατμοκαθαριστήρια) έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Κ.Δ.Π. 16/2021) και στο Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων (Κ.Δ.Π. 18/2021) αντίστοιχα, τα οποία υλοποιούνται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Θα ακολουθήσει ξεχωριστή Ανακοίνωση για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την περίοδο Ιανουαρίου 2021.

Η περί Παράτασης της Προθεσμίας Καταβολής Εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απόφαση (Αρ. 88) του 2021(Κ.Δ.Π. 63/2021). Λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων αυτοτελώς εργαζομένων για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό εισόδημα καθώς και δηλώσεων μη απασχόλησης αυτοτελώς εργαζομένων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών των αυτοτελώς εργαζομένων για το τέταρτο τρίμηνο 2020 δύνανται να καταβάλλονται μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021, αντί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,