Παράταση της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Νέου Επιστήμονα Έτους 2024 της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών παρατείνει την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Νέου Επιστήμονα στην Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Γ΄ Τάξη) για το 2024, σε όλα τα γνωστικά πεδία της Τάξης, τα οποία περιλαμβάνουν τη θεολογία, τη φιλοσοφία, τη νομική, τις πολιτικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές και άλλες συναφείς επιστήμες.

Το Βραβείο συνίσταται από χάλκινο μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα και θα απονεμηθεί στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Το Βραβείο απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των Επιστημών με σημαντική προσφορά και αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους. Το Βραβείο συνιστά αναγνώριση των προσωπικοτήτων που συνδέονται με την Κύπρο και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των Επιστημών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Υποψήφιοι/ες για το Βραβείο μπορούν να είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας μέχρι σαράντα ετών, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, ή πολίτες αλλοδαπής καταγωγής που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι κορυφαίοι/ες στο πεδίο τους με διεθνώς αναγνωρισμένη και σημαντική συνεισφορά. Στη διαδικασία κρίσης των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη η συμβολή και η προσφορά τους στην Κύπρο.

Υποψήφιος/α δύναται να προταθεί από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε πρόσωπο/α νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι ενήμερος/η για την υπόδειξη της υποψηφιότητάς του/της. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται από τον/την προτείνοντα/ουσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ακαδημίας. Αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από αιτιολογημένη έκθεση, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@academyofcyprus.cy, συνοδεύοντάς την με τα σχετικά στοιχεία/έγγραφα, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2024, ώρα 18:00.

Υποβολή υποψηφιότητας που δεν συνοδεύεται από τα στοιχεία/έγγραφα που προβλέπονται δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Στοιχεία/έγγραφα που δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ΤΚ 22554, 1522 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22410064.

Η παρούσα εκδίδεται δυνάμει του Άρθρου 17 του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου 167(I)/2017 και του Κανονισμού 17 των περί της Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμών του 2019.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,