Παράνομη και αντισυνταγματική η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ για τις εξ αποστάσεως σπουδές

Με την γνωμοδότηση 129/2020 του Νομικού Συμβουλίου του ελληνικού Κράτους εξετάστηκε η νομιμότητα της πρόσφατης απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ αποστάσεως, και που αφορούν τόσο τη διαδικασία όσο και τους όρους απόκτησης των εν λόγω τίτλων. Η γνωμοδότηση καθιστά σαφές πως η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ.2 του ελληνικού Συντάγματος (χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση) και περαιτέρω είναι αντίθετο κατά το περιεχόμενό του προς το άρθρο 16 παρ.1 του Συντάγματος, διότι ο ΔΟΑΤΑΠ στερείται οιασδήποτε κανονιστικής αρμοδιότητας αφού από ουδεμία διάταξη νόμου πηγάζει η εξουσία αυτή. Ως εκ τούτου τονίζεται πως η απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ δεν υφίσταται στο νομικό κόσμο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και οφείλει άμεσα να ανακληθεί αναδρομικά. Η γνωμοδότηση έχει αποσταλεί αρμοδίως στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,