Παράκληση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για δημοσίευση Διαδικαστικού Κανονισμού σχετικά με την αναστολή προθεσμιών

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δώρος Ιωαννίδης απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την οποία ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο, τη δημοσίευση Διαδικαστικού Κανονισμού για την αναστολή προθεσμιών όπως προβλέπονται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις ή και παράταση χρόνου.

Διαβάστε την επιστολή

Print Friendly, PDF & Email