Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ετήσια Ανασκόπηση της Νομικής Σχολής για το 2022 (ΕΑ 2022)

Έχει κυκλοφορήσει η Ετήσια Ανασκόπηση της Νομικής Σχολής για το 2022 (ΕΑ 2022) τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά. Μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ, καθώς και στις ειδικές σελίδες της Σχολής πιο κάτω:

          https://www.unic.ac.cy/el/schooloflawannualreview-2022/

          https://www.unic.ac.cy/schooloflawannualreview-2022/

          https://www.unic.ac.cy/schooloflaw/

          https://www.unic.ac.cy/el/schooloflaw/

 

Αυτή είναι η πέμπτη ετήσια έκδοση της ΕΑ, η οποία επιδιώκει να παράσχει μια ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της Σχολής και του προσωπικού της για το 2022, πέραν της διδασκαλίας.

 

The Annual Review of the School of Law for 2022 (AR 2022) is out in both Greek and English. You can find the AR 2022 HERE, and in the School’s dedicated subpages below:

 

–          https://www.unic.ac.cy/el/school-of-law-annual-review-2022/

–          https://www.unic.ac.cy/school-of-law-annual-review-2022/

–          https://www.unic.ac.cy/school-of-law/

–          https://www.unic.ac.cy/el/school-of-law/

 

This is the fifth annual edition of our AR which aims to provide an overview of activities of the School and its faculty for 2022, other than teaching and learning.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,