Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Ημερολόγια 2021

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, τους καταλόγους με τα στοιχεία των Δικηγόρων όπως θα φαίνονται στα ημερολόγια του 2021. Καλούν τους δικηγόρους όπως διαβάσουν τα στοιχεία τους όπως αναγράφονται δίπλα από τα ονόματα τους και να υποδείξουν οποιαδήποτε αλλαγή η προσθήκη στο email: cybar2@cytanet.com.cy μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Δείτε τα ημερολόγια του 2021 εδώ.


Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,